Wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

photo

Sklep internetowy wydawnictwa Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” rozpoczęło swoją działalność w 2011 r. Nakładem wydawnictwa ukazało się ok. 100 publikacji o najwyższym poziomie naukowym.

Nasze wydawnictwo znajduje się także w wykazie wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe. Za publikację w naszym wydawnictwie przyznawane jest 80 punktów. Jednocześnie „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” został sklasyfikowany wśród czasopism 100-punktowych na liście MEiN.

ZOBACZ NASZE PUBLIKACJE NAUKOWE


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” udostępnia teksty na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Zgodnie z licencją zainteresowane osoby mogą korzystać z tekstów poprzez kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie, a także wprowadzać zmiany w utworze, w tym tworzyć utwory zależne w oparciu o utwór, dla dowolnego celu, także komercyjnego. Korzystający z utworu są zobowiązani do przestrzegania warunków licencji, tj. podania danych autora i źródła, zakresu wprowadzonych zmian oraz udostępnienia utworów zależnych na tej samej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

PROCES RECENZJI
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zobacz nasze publikacje online:
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
Rocznik Ziem Zachodnich


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie materiału do opublikowania lub za proces wydawniczy.

Instrukcja wydawnicza [PL]
Publishing instructions [ENG]


Wydawnictwo spełnia wszystkie standardy związane z wydawaniem i recenzowaniem publikacji naukowych (double blind review), a także zapobieganiem plagiatom, ghostwriting i guest authorship. Każda z pozycji jest opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a część wydawnictw publikowana, obok języka polskiego, także w języku angielskim.

Współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a opublikowane pozycje zostają poddane recenzji przez przedstawicieli środowiska akademickiego: Edward Czapiewski, Piotr Filipkowski, Grzegorz Hryciuk, Jan Kęsik, Jerzy Kochanowski, Teresa Kulak, Marta Kurkowska-Budzan, Adam Makowski, Wojciech Materski, Franka Maubach, Krzysztof R. Mazurski, Joanna Nowosielska-Sobel, Kazimierz Obodyński, Czesław Osękowski, Krzysztof Ruchniewicz, Graham Smith, Grzegorz Strauchold, Włodzimierz Suleja, Józef Swastek, Bożena Szaynok, Jarosław Syrnyk, Joanna Wawrzyniak, Przemysław Wiszewski, Joanna Wojdon, Tadeusz Wolsza, Anna Wylegała, Leonid Zaszkilniak, Zygmunt Zieliński.

Zespół wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, stale się dokształcając, dba o zachowanie najwyższych światowych standardów wydawniczych, przyczyniających się do wzbogacenia rynku książki zarówno naukowej, jak i popularnonaukowej, starając się dotrzeć z treściami o wysokiej jakości do naukowców i miłośników historii.

Sklep internetowy wydawnictwa Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”