Wydawnictwa

Od początku swojej działalności Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prowadzi działalność wydawniczą, która służy upowszechnianiu badań nad najnowszą historią ziem przyłączonych do Polski po drugiej wojnie światowej i zamieszkaującej je ludności, a także popilaryzacji tej wiedzy w ożnych formach, skierowanych do różnorodnych grup odbiorców – od publikacji naukowaych i popularnonaukowych, poprzez scenariusze lekcji, katalogi wystaw i albumy, aż po skierowane do najmłodszych odbiorców komiksy historyczne.