Współpraca

WOLONTARIAT

Informacje wkrótce!

AUTOBUSEM DO ZAJEZDNI

Ogórek

Ogórek

Powraca projekt „Autobusem do Zajezdni”, czyli możliwość transportu grup szkolnych (i nie tylko) naszym kultowym Ogórkiem do Centrum Historii Zajezdnia i Golgota Wschodu we Wrocławiu.

W ramach usługi:
– autobus odbiera dzieci z placówki na terenie Wrocławia
– zawozi grupę (do 30 osób*) na zwiedzanie do Centrum Historii Zajezdnia lub Golgota Wschodu we Wrocławiu
– grupa otrzymuje bilety wstępu na wystawę oraz oprowadzanie przewodnika
– autobus odwozi grupę pod szkołę

Grupa do 30 osób – 800 zł

Grupa do 45 osób – 950 zł

Rezerwacja: wystawa@zajezdnia.org

UDOSTĘPNIANIE PRZESTRZENI

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” udostępnia wolne przestrzenie na terenie Centrum Historii Zajezdnia. Zasady udostępniania przestrzeni opisane są w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” nr 8/18 z dnia 22 stycznia 2018 r.  Udostępnienie przestrzeni nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez Organizatora wydarzenia.

Wniosek składa się drogą korespondencji elektronicznej (pod adresem: udostepnianie_przestrzeni@zajezdnia.org) lub pisemnie na formularzu dołączonym do zarządzenia.

Koordynatorem wydarzeń zewnętrznych jest Pani Adrianna Roman. Kontakt pod numerem telefonu: 534 973 450.

Dodatkowo szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach.

W załączniku umieszczono:
1. Zarządzenie nr 8/18 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 22.01.2018 r. w formacie pdf / wersja dostępna Zarządzenia 8/18.
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin udostępniania przestrzeni CHZ podmioty zewnętrzne w formacie pdf wersja dostępna Regulaminu udostępniania przestrzeni.
3. AKTUALNY Załącznik nr III do Regulaminu – Aktualny wzór Umowy partnerskiej, zawierający zapisy dot. covid w formacie pdf.
4. AKTUALNY Załącznik nr III do Regulaminu – Aktualny wzór Umowy partnerskiej, zawierający zapisy dot. covid w formacie docx. (wersja edytowalna)
5. AKTUALNY – Formularz wniosku o udostępnienie przestrzenie w formacie pdf.
6. AKTUALNY – Formularz wniosku o udostępnienie przestrzenie w formacie doc.

Informacja dotycząca zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”.

Regulamin opisujący zasady monitoringu na terenie Ośrodka wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora nr 39/2020 z dn. 13 sierpnia 2020 r.
Obrazują to dwa załączniki dołączone poniżej:

1. Zarządzenie wprowadzające nr 39/2020 wersja dostępna Zarządzenia wprowadzającego
2. Regulamin dot. zasad monitoringu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2020. wersja dostępna Regulaminu dot. zasad monitoringu.

Informacja dotycząca możliwości organizacji spotkań wyborczych

W zawiązku z pytaniem jednego z komitetów wyborczych, uprzejmie informujemy, że na teranie Centrum Historii Zajezdnia możliwa jest organizacja spotkań wyborczych na terenie ogólnie dostępnego placu publicznego, na takich samych zasadach dla wszystkich komitetów wyborczych, to jest:

1. Komitet wyborczy pragnący zorganizować takie spotkanie winien zwrócić się w tej sprawie pisemnie do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”;

2. Odpowiedzialność za organizację spotkania, zapewnienie bezpieczeństwa oraz dopełnienie reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów związanych z walka z epidemią COVID-19 ponosi komitet wyborczy organizujący spotkanie;

3. Do spotkań organizowanych na terenie placu publicznego przy Centrum Historii Zajezdnia przez komitety wyborcze nie stosuje się Zarządzenia Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” nr 8/18 z dnia 22.01.2018 r. / wersja dostępna Zarządzenia 8/18. Spotkania te organizowane są wprost na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz ustawy Prawo o zgromadzeniach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKINGU PRZY CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA WE WROCŁAWIU

Regulamin w sprawie parkingu przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu został wprowadzony Zarządzeniem 3/22 w dniu 17 stycznia 2022 r. został on zmieniony na podstawie Zarządzenia Dyrektora „Pamięć i Przyszłość” nr 3/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.

© Centrum Historii Zajezdnia 2024 All right reserved.