Świadkowie Historii

Zofia Helwing

Świadkowie Historii

Zofia Helwing

Zofia Helwing

Zofia Helwing z d. Sawicka pochodzi w Kowla. Trafiła na Sybir wraz z matką podczas trzeciej wywózki w czerwcu 1940 roku. W Kotłasie nad północną Dwiną skierowana została do pracy przy wyrębie tajgi. Pracowała też przy budowie umocnień Stalingradu (dziś Sankt Petersburg), gdzie została ranna. Następnie ponownie zesłano ją do Kazachstanu. Podczas katorgi chorowała na tyfus i malarię. Do Polski wróciła razem z matką w roku 1946 i zamieszkała we Wrocławiu. Była wśród założycieli Związku Sybiraków. Opublikowała trzy książki opowiadające w formie beletrystycznej historię rodziny własnej i rodziny męża.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img