Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki urodził się w 1952 roku w Głuszycy. Szkołę średnią ukończył jako technik osprzętu lotniczego w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Na studiach rozpoczął działalność organizacyjną w Akademickim Związku Sportowym (AZS) przy Politechnice Wrocławskiej. Szczególną uwagę poświęcił szachom. W latach 2004-2009 pełnił funkcję prezesa w zarządzie Dolnośląskiego Związku Szachowego. Zamiłowanie do tego sportu odziedziczyły jego dzieci, uzyskując wysokie lokaty w rozgrywkach na skalę światową.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem Wojciechem Zawadzkim cz. 1 (sportowa agencja fotograficzna)

Fragment wywiadu z panem Wojciechem Zawadzkim cz. 2 (dokumentowanie działalności sportowej)

Fragment wywiadu z panem Wojciechem Zawadzkim cz. 3 (układ sił w światowych szachach)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img