Wanda Dolecka

Urodzona w 1940 r. w Siedliszczkach w gm. Piaski na Lubelszczyźnie. W 1945 r. osiedliła się z rodziną na Żuławach we wsi Leszkowy. Skończyła 5 klas szkoły podstawowej. Pracowała w latach 70. XX w. w miejscowej zlewni mleka i razem z mężem prowadziła indywidualne kilkuhektarowe gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą. Była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Leszkowach.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 1 (Opowieść o trudach życia na Lubelszczyźnie i podjęciu decyzji o przyjeździe na Żuławy)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 2 (opowieść o pracy w Spółdzielni Produkcyjnej i w gospodarstwie)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 3 (Opowieść o trudnej sytuacji we wsi po przesiedleniu)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 4 (Opowieść o powodziach i podtopieniach na Żuławach)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 5 (Opowieść o sytuacji życiowej rodziny na Lubelszczyźnie i przyjeździe na Żuławy)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 6 (O uprawie ziemi na Lubelszczyźnie i porównaniu jej z Żuławami)

Fragment wywiadu z panią Wandą Dolecką cz. 7 (O pomocy sąsiedzkiej we wsi w czasie prac polowych)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img