Tadeusz Krzyczkowski urodzony 2 lutego 1938 roku w Byszowie, nieopodal Halicza. 1940 roku razem z całą rodziną uniknął wywózki na sybir, a następnie po trzech latach (1943 rok) przeniósł się z rodzicami do pałacu Hrabiny Łoś w Brzesku i tam przeczekali okupacje niemiecką do końca. Do Olesna przybył razem z rodzeństwem i rodzicami w 1945 roku, mieszka tu do dzisiaj. Z wykształcenia nauczyciel geografii. Pracował w zawodzie od 1960 roku. Dziś aktywny emeryt ziem Oleskiej i miasta Olesno.

Nagrania audio

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img