Ludwik Turko

Ludwik Turko urodził się 17 lutego 1944 w Akmolińsku (w ZSRR). W 1966 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskiwał następnie stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 2007 tytuł profesora nauk fizycznych. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Objął też stanowisko kierownika Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych. Specjalizuje się w modelach teoriopolowych i statystycznych, teorii cząstek elementarnych oraz zderzeniach ciężkich jonów.

W latach 80. związał się z opozycją demokratyczną i „Solidarnością”. W stanie wojennym dwukrotnie był internowany, najpierw na ponad półtora miesiąca, następnie na trzy tygodnie. Również dwukrotnie aresztowano i umieszczono w areszcie śledczym na łączny okres czterech miesięcy w latach 1982–1983[2].

28 lipca 1990 został szefem zespołu statutowego ROAD podczas rady założycielskiej tego ugrupowania[3]. W latach 1991–1997 był posłem na Sejm I i II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej, reprezentując okręg wyborczy Wrocławiu. Pracował m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. W latach 1997–2001 z ramienia Unii Wolności zajmował funkcję członka Trybunału Stanu. W 2005 na krótko przystąpił do Partii Demokratycznej, później pozostał bezpartyjny. W wyborach samorządowych w 2006 bez powodzenia kandydował do rady miasta Wrocławia z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza.

Pełnił w latach 1997–2009 funkcję pełnomocnika prezydenta Wrocławia ds. kontaktów z uczelniami wyższymi, został prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z Ludwikiem Turko cz. 1 (dostęp do czasopism i książek naukowych)

Fragment wywiadu z Ludwikiem Turko cz. 2 (kontakty z zagranicznymi naukowcami )

Fragment wywiadu z Ludwikiem Turko cz. 3 (okres po ’89 roku. Przewodniczący Uniwersyteckiej Solidarności )

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img