Pani Krystyna urodziła się w 1930 roku we Lwowie i jest osobą słyszącą. Od dziecka interesował ją świat osób Głuchych, dlatego przy każdej nadarzającej się okazji uczyła się języka migowego. Od 1957 roku jest związana z wrocławskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych, w którym pracowała jako tłumacz, wychowawczyni internatu, sekretarka i opiekunka dzieci (w poradni rehabilitacyjnej PZG). Od 1986 roku pracowała w opiece społecznej - tam zorganizowała wolontariat dla słyszących dzieci Głuchych rodziców.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img