Janusz Degler

urodził się przed II wojną światową w Sosnowcu. Wojnę przeżył w okolicach Częstochowy, po czym udał się na tzw. ziemie zachodnie. Wraz z rodziną osiadł w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwent V LO we Wrocławiu. W l. 50. podjął studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie pracował przez chwilę w Ossolineum, po czym został asystentem na uczelni. Doktorat 1970 r., habilitacja 1976 r. tytuł profesorski 1989 r. Profesor był wieloletnim kierownikiem Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych IFP. Pełnił również rolę rektora wydziału zamiejscowego PWST w Krakowie, filia we Wrocławiu. Przez szereg lat był także kierownikiem literackim Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Jego liczne książki i artykuły odnoszą się do twórczości i życia Witkacego.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z profesorem Januszem Deglerem cz. 1 (dzieciństwo, przyjazd do Bystrzycy Kłodzkiej w 1945 r.)

Fragment wywiadu z profesorem Januszem Deglerem cz. 2 (wspomnienia o zajęciach – prof. Zakrzewski, prof. Florian, prof. Bąk)

Fragment wywiadu z profesorem Januszem Deglerem cz. 3 (powstanie filii PWST we Wrocławiu, wybór na rektora)

Fragment wywiadu z profesorem Januszem Deglerem cz. 4 (naciski SB i wstrzymanie wniosku o profesurę)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img