Janina Głowacka

Urodzona 13.09.1929 r. w miejscowości Młynik, gm. Szczepankowo, pow. łomżyński. Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej. Uczyła się później na krawcową, ale ostatecznie zajęła się pracą w gospodarstwie męża. W 1954 r. wraz z mężem przyjechała na Żuławy do wsi Kmiecin. W pierwszym okresie pracowali w spółdzielni produkcyjnej w swoim gospodarstwie. Potem już wyłącznie prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne, w którym zajmowali się hodowlą świń, krów, uprawą zbóż, rzepaku, buraków cukrowych. Posiadali także ule.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 1 (Opowieść o wybuchu i przebiegu II wojny światowej w Łomżyńskiem)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 2 (Opowieść o budowie kapliczki dziękczynnej w czasach PRL-u)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 3 (Opowieść o przyjeździe na Żuławy)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 4 (Opowieść o prowadzeniu gospodarstwa na Żuławach w czasach PRL-u)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 5 (Opowieść o sytuacji Żydówki i wiersz przez nią śpiewany - w wykonaniu rozmówczyni)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 6 (Fragment wiersza o Polakach wywożonych na Sybir)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 7 (Opowieść o pracach na polu w okolicach Łomży - wieś Młynik)

Fragment wywiadu z panią Janiną Głowacką cz. 8 (Opowieść o przetrwaniu w czasie II wojny światowej)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img