Alicja Szastyńska – Siemion

Alicja Szastyńska-Siemion urodziła się w 1935 r. profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Wybitna znawczyni starożytności i mitologii.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z profesor Alicją Szastyńską-Siemion cz. 1 (wybór studiów, I rok na Filologii klasycznej)

Fragment wywiadu z profesor Alicją Szastyńską-Siemion cz. 2 (kontakty z innymi profesorami [prof. Jerzy Łanowski oraz prof. Ludwika Rychlewska])

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img