Projekty

Wrocław pamięta. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

10 Grudzień 2021
banner

Żołnierze podczas stanu wojennego

Komitet Organizacyjny cyklu wydarzeń „Wrocław pamięta. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”:

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,
Arcybiskup Metropolita Wrocławski,
Wojewoda Dolnośląski,
Martszałek Województwa Dolnośląskiego,
Prezydent Wrocławia,
Starosta Powiatu Wrocławskiego,
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
Rektor Politechniki Wrocławskiej,
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu,
Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

PROGRAM:

10 grudnia
14:00 Złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi śp. Piotra Bednarza oraz wrocławian, którzy w obronie Rzeczypospolitej Solidarnej stawili opór komunistycznemu systemowi (Dozamel, ul. Fabryczna 10).

17:00 Centrum Historii Zajezdnia:
• wernisaż wystawy „Wrocław pamięta. Stan wojenny we Wrocławiu”,
• wręczenie odznaczeń – medal „Pro Patria” w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości,
• wręczenie odznaczeń – medal „Niezłomni” przyznawany przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,
• prezentacja pamiątkowej monety wydanej przez Narodowy Bank Polski „Pamięci ofiar stanu wojennego”,
• „BĄDŹ wierny IDŹ” – występ uczniów XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.
13 grudnia
9:30 Złożenie kwiatów:
• pod tablicą Tadeusza Huskowskiego (Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, bud. D-2 ),
• pod pomnikiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom i Bohaterom Solidarności” (Politechnika Wrocławska, skwer Obrońców Solidarności, wejście od ul. Norwida),
• pod tablicą Tadeusza Kosteckiego (Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, hol Gmachu Głównego).
12:00 Otwarcie wystawy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu „Chodźcie z nami. Wrocławskie protesty uliczne 1981–1989” oraz prezentacja towarzyszącego jej katalogu
(ul. Świdnicka, w pobliżu kościoła pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława).
16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 Wielkoformatowa projekcja filmu „Stan wojenny – Dolny Śląsk pamięta…” na budynku Narodowego Forum Muzyki (pl. Wolności)
18:30 Msza święta w intencji Ofiar stanu wojennego pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego (Katedra rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela).
19:30 Ogólnopolska akcja „Zapal Światło Wolności” Instytutu Pamięci Narodowej:
• zapalenie zniczy ku pamięci Ofiar stanu wojennego, pokaz specjalny filmu IPN „Stan wojenny. Historia oporu” (pl. Wolności),
• zapalenie zniczy ku pamięci Ofiar stanu wojennego (pl. Katedralny).
14 grudnia
10:30 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1).
11:00 Wręczenie odznaki honorowej „Wrocławska Wolność” dla członków wspólnoty akademickiej, którzy przed 1989 rokiem podejmowali działania na rzecz praw człowieka, wolności i demokracji (Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum). Wymagane odrębne zaproszenie.
15 grudnia
Wystawa „Wojna z narodem. 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego. Politechnika Wrocławska w obronie godności” (Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Foyer w Gmachu Głównym).