Kontakt

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Telefon
ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
Telefon
71 715 96 00
Telefon Kom.
+48 663 901 767
mail.png
sekretariat[at]zajezdnia.org
Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
mail.png
mail.png
mail.png
Dyrektor
dr Marek Mutor
pokój
205
Telefon
71 715 96 00
mail
sekretariat[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych i Współpracy Instytucjonalnej
dr hab. Wojciech Kucharski
Redaktor Naczelny WRHM
pokój
206
Telefon
71 715 96 41
mail
wojciech.kucharski[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Programowych
dr Andrzej Jerie
pokój
200
Telefon
71 715 96 43
mail
andrzej.jerie[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Grzegorz Majcher
pokój
400
Telefon
71 715 96 42
mail
grzegorz.majcher[at]zajezdnia.org
Główna Księgowa
Justyna Ameljan-Kowalska
pokój
303
Telefon
71 715 96 44
rel. kom.
+48 663 901 779
mail
justyna.ameljan[at]zajezdnia.org
Samodzielne stanowiska
Juliusz Woźny
Rzecznik Prasowy
pokój
003
Telefon
71 715 96 45
rel. kom.
+48 663 901 774
mail
juliusz.wozny[at]zajezdnia.org

dr Marek Kosendiak
Główny specjalista – koordynator ds. wolontariatu i programów społecznych
pokój
103
Telefon
71 715 96 95
mail
marek.kosendiak[at]zajezdnia.org
Dział Ogólny
Grzegorz Makuch
Kierownik Działu Ogólnego
pokój
202
Telefon
71 715 96 99
mail
grzegorz.makuch[at]zajezdnia.org
Agata Szeszuła
Główny specjalista ds. organizacyjnych i analiz
Inspektor Ochrony Danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 93
rel. kom.
+48 731 936 110
mail
agata.szeszula[at]zajezdnia.org
Anna Żukow
Główny specjalista ds. analiz i raportowania
pokój
202
Telefon
71 715 96 94
mail
anna.zukow[at]zajezdnia.org
Sławomir Bienias
Administrator systemów informatycznych i baz danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 96
mail
slawomir.bienias[at]zajezdnia.org
Barbara Jarlaczyk
Starszy specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
204
Telefon
71 715 96 97
mail
barbara.jarlaczyk[at]zajezdnia.org
Barbara Kowalska
Starszy specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
Telefon
mail
barbara.kowalska[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Redakcja
dr Katarzyna Uczkiewicz
Redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”
oraz Wrocławskiego Rocznika Samorządowego
pokój
002
Telefon
71 715 96 55
mail
katarzyna.uczkiewicz[at]zajezdnia.org
Marcin Bradke
Redaktor
mail
marcin.bradke[at]zajezdnia.org
Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
pokój
002
Telefon
71 715 96 58
mail
kamilla.jasinska[at]zajezdnia.org
Łukasz Medeksza
Główny specjalista w Dziale Redakcja
pokój
-
Telefon
-
mail
lukasz.medeksza[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Dział Badawczy
dr Katarzyna Bock-Matuszyk
Kierownik Działu Badawczego
pokój
-
Telefon
-
mail
katarzyna.matuszyk[at]zajezdnia.org
- URLOP -
dr Ewa Maj
p.o. Kierownika Działu Badawczego
pokój
010
Telefon
71 715 96 24
mail
ewa.maj[at]zajezdnia.org
Marcin Musiał
p.o. Głównego specjalisty w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 25
mail
marcin.musial[at]zajezdnia.org
Kamil Borecki
Starszy specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 22
mail
kamil.borecki[at]zajezdnia.org
Tomasz Adamczyk
Specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 21
mail
Marek Szajda
Specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 23
mail
marek.szajda[at]zajezdnia.org
Centrum Dokumentacyjne
Dariusz Misiejuk
Kierownik Centrum Dokumentacyjnego
pokój
011
Telefon
71 715 96 11
mail
dariusz.misiejuk[at]zajezdnia.org
Jan Zagwojski
Starszy dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 13
mail
jan.zagwojski[at]zajezdnia.org
Michał Piechel
Dokumentalista
mail
michal.piechel[at]zajezdnia.org
Olga Kolany
Dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 15
mail
olga.kolany[at]zajezdnia.org
Aleksandra Pytel
Dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 12
mail
aleksandra.pytel[at]zajezdnia.org
Jeremiasz Urban
Dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 14
mail
jeremiasz.urban[at]zajezdnia.org

Dział Projektów Zewnętrznych
Robert Jakóbczyński
Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych
pokój
102
rel. kom.
+48 663 911 988
mail
robert.jakobczynski[at]zajezdnia.org
Patryk Prokop
Starszy specjalista ds. współpracy zewnętrznej
pokój
102
Telefon
71 715 96 59
mail
patryk.prokop[at]zajezdnia.org
Dział Organizacji Projektów
Aleksandra Sroka
Kierownik Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 66
mail
aleksandra.sroka[at]zajezdnia.org
Marta Kowalska-Fic
Zastępca Kierownika Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 65
mail
marta.kowalska-fic[at]zajezdnia.org
Piotr Jagiełło-Szostak
Główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 62
mail
piotr.jagiello-szostak[at]zajezdnia.org
Joanna Kacprzak
Główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 64
mail
joanna.kacprzak[at]zajezdnia.org
Karolina Grzyb
Starszy specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 63
mail
karolina.grzyb[at]zajezdnia.org
Aleksandra Surlej–Farys
Starszy specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 9668
mail
aleksandra.surlej[at]zajezdnia.org
Dział Marketingu
Anna Jędrzejczak
Kierownik Działu Marketingu
pokój
402
Telefon
71 715 96 51
mail
anna.jedrzejczak[at]zajezdnia.org
Krzysztof Ociesa–Żyła
Główny specjalista ds. marketingu i sprzedaży
pokój
402
Telefon
71 715 96 56
mail
krzysztof.zyla[at]zajezdnia.org
Pamela Bogdanowicz
Specjalista ds. marketingu
pokój
402
Telefon
71 715 96 54
mail
pamela.bogdanowicz[at]zajezdnia.org
Monika Petryna
Specjalista ds. marketingu
pokój
402
Telefon
71 715 96 53
mail
monika.petryna[at]zajezdnia.org
Ewelina Sztyc
Specjalista ds. marketingu
pokój
402
Telefon
71 715 96 52
mail
ewelina.sztyc[at]zajezdnia.org
Dział Edukacji
Przemysław Góral
Kierownik Działu Edukacji
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 731 915 251
mail
przemyslaw.goral[at]zajezdnia.org
Emilia Deneko
Specjalista ds. projektów edukacyjnych
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 530 508 592
mail
emilia.deneko[at]zajezdnia.org
Katarzyna Jeleń
Specjalista ds. projektów edukacyjnych
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 531 566 868
mail
katarzyna.jelen[at]zajezdnia.org
Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
Aleksandra Zamęcka-Ilska
Kierownik Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA13
Telefon
71 715 96 81
mail
aleksandra.zamecka-ilska[at]zajezdnia.org
Martyna Cieniawska
Kierownik zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 82
mail
martyna.feruga[at]zajezdnia.org
Jolanta Kozakiewicz
Kierownik zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 83
mail
jolanta.kozakiewicz[at]zajezdnia.org
Elżbieta Kałuża
Przewodnik
mail
elzbieta.kaluza[at]zajezdnia.org
Ewa Woźniak-Wawrzyniak
Przewodnik
mail
ewa.wozniak[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Małgorzata Długosz
Przewodnik
mail
malgorzata.dlugosz[at]zajezdnia.org
Marta Kopiniak
Przewodnik
mail
marta.kopiniak[at]zajezdnia.org
Gabriela Międlar
Przewodnik
mail
gabriela.miedlar[at]zajezdnia.org
Joanna Mirocha
Przewodnik
mail
justyna.gonera[at]zajezdnia.org
Danuta Doropowicz
Obsługa
mail
danuta.doropowicz[at]zajezdnia.org
Justyna Gonera
Obsługa
mail
justyna.gonera[at]zajezdnia.org
Martyna Kunecka
Obsługa
mail
martyna.kunecka[at]zajezdnia.org
Jakub Wanot
Obsługa
mail
jakub.wanot[at]zajezdnia.org
Koordynatorzy wydarzeń
Adrianna Roman
Koordynator wydarzeń zewnętrznych
Zastępca kierownika Działu Obsługi
Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA12a
Telefon Komórkowy
+48 534 973 450
mail
adrianna.roman[at]zajezdnia.org
Dobrawa Masztalerz
Starszy specjalista ds. koordynacji wydarzeń
w Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA12a
Telefon Komórkowy
+48 530 347 354
mail
dobrawa.masztalerz[at]zajezdnia.org

Dział Administracji
Grzegorz Chaba
Kierownik Działu Administracji
pokój
103
Telefon
71 715 96 79
mail
grzegorz.chaba[at]zajezdnia.org
Anna Światowska
Starszy specjalista ds. administracji
pokój
103
Telefon
71 715 96 78
mail
anna.swiatowska[at]zajezdnia.org
Grzegorz Możdżyński
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Anna Sułkowska
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Stanisław Władyczuk
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Marharyta Diadechko
Pracownik porządkowy
Czesława Kowalska
Pracownik porządkowy
Halina Lendra
Pracownik porządkowy
Wanda Szymańska
Pracownik porządkowy
Tetiana Tymonchuk
Pracownik porządkowy
Dział Techniczny
Adam Mitelski
Kierownik Działu Technicznego
pokój
103
Telefon
71 715 96 71
mail
adam.mitelski[at]zajezdnia.org
Krzysztof Banaś
Specjalista ds. technicznych
pokój
103
Telefon
71 715 96 76
mail
krzysztof.banas[at]zajezdnia.org
Paweł Siwik
Specjalista ds. technicznych
pokój
103
Telefon
71 715 96 76
mail
pawel.siwik[at]zajezdnia.org
Piotr Zieliński
Specjalista ds. technicznych
pokój
103
Telefon
71 715 96 72
mail
piotr.zielinski[at]zajezdnia.org
Wiesław Jastrowicz
Pracownik techniczny
pokój
103
Telefon
71 715 96 73
mail
wieslaw.jastrowicz[at]zajezdnia.org

Dział Księgowości i Kadr
Dorota Buko
Główny specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 31
mail
dorota.buko[at]zajezdnia.org
Mariola Śmierciak
Główny specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 36
mail
mariola.kapinos[at]zajezdnia.org
Svitlana Avilova
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 31
mail
svitlana.avilova[at]zajezdnia.org
Agnieszka Kruk
Starszy księgowy
pokój
302
Telefon
71 715 96 36
mail
agnieszka.kruk[at]zajezdnia.org
Ewa Orman
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 32
mail
ewa.orman[at]zajezdnia.org
Agnieszka Trusz
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 33
mail
agnieszka.trusz[at]zajezdnia.org
Iwona Wawrzkowicz
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 35
mail
iwona.wawrzkowicz[at]zajezdnia.org
Anna Stefańska
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
Telefon
mail
anna.stefanska[at]zajezdnia.org
- URLOP -