Wrocław – WYSTAWA „DZIEDZICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH”

Zapraszamy w niezwykłą podróż po Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Najnowsza wystawa Sieci Ziem Zachodnich i Północnych przybliża różnorodne wymiary tego, co składa się na unikatowe – materialne i niematerialne – dziedzictwo terenów przyłączonych do Polski w wyniku II wojny światowej, które doświadczyły niemal całkowitej wymiany ludności. Będzie na niej można zobaczyć to, co tu zastano, zajrzeć do walizek z przywiezionym i dostrzec to, co wytworzono, ale też przypomnieć sobie to, co zostało utracone.

Ciekawą formą, intrygującą ikonografią i głosami świadków historii chcemy zachęcić zwiedzających do refleksji nad zmieniającym się stosunkiem do tego, co nas otacza, i nad naszym wpływem na to, co dla kolejnych pokoleń będzie dziedzictwem zastanym, wszczepionym, wytworzonym lub utraconym.

W tym roku wystawa prezentowana będzie w trzech miastach: w Opolu (12–26 października), w Zielonej Górze (03–22 listopada) i we Wrocławiu (od 25 listopada).

Wernisaż wystawy we Wrocławiu odbędzie się 28 listopada o godz. 12:00. Ale obejrzeć ją można już od 25 listopada.
Ekspozycję można zwiedzać samodzielnie przez całą dobę i jest ona dostępna w językach polskim i angielskim.

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Państwa
Program Ministerstwa Edukacji i Nauki

„Społeczna odpowiedzialnosc nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Wystawa mobilna „Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych”
SONP/SP/550200/2022

Dofinansowanie: 366 600,00 zł

Całkowita wartosc: 416 600,00 zł

Data podpisania umowy: grudzien 2022 r.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to konsorcjum pięciu instytucji: Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Północnego w Olsztynie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Centrum Dialogu Przełomy – Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Działalność Sieci jest realizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

28 lis

03 sty

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny