7. Wrocławski Almanach Filmowy

Zapraszamy Was do udziału w konkursie 7. edycji Wrocławskiego Almanachu Filmowego. W tym roku głównym tematem są... historie Dolnoślązaków!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia i Kino Nowe Horyzonty. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs kierujemy do uczniów 7-8 klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych Wrocławia i regionu Dolnego Śląska. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego eseju filmowego (do 5 minut). Tematem tegorocznego konkursu są historie Dolnoślązaków. Towarzyszy on wystawie czasowej w Centrum Historii Zajezdnia – „Dolnoślązacy to My! Łączy nas więcej niż region”.

Chcemy zainteresować młodych ludzi historią Dolnego Śląska. Kim jest Dolnoślązak? Czy istnieje tożsamość dolnośląska? Co jest specyficzne dla tego regionu Polski? Co może być symbolem dolnośląskości? Jaki jest język Dolnoślązaka? Gdzie są korzenie współczesnego Dolnoślązaka? Kim są pionierzy Dolnego Śląska?

Czekamy na filmowe eseje, które będę osobistym komentarzem, filmową opowieścią dotyczącą tematu konkursu. Powyższe pytania mogą być inspiracją dla uczniów, ale może uczniowie dostrzegą jeszcze inne historie Dolnoślązaka. Pomocna może okazać się przygotowana Bibliografia.

Na filmy czekamy do 27 października 2023 roku. Nagrody w Konkursie zostaną rozdane w listopadzie 2023 roku, na uroczystej gali w Centrum Historii Zajezdnia. Jury przyzna I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę w dwóch kategoriach: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowym.

Niezbędne materiały pomocnicze, Regulamin Konkursu, Metryczka Pracy oraz Karta oceny etiudy filmowej dostępne są w załącznikach

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Jolanta Wróblewska: [email protected]

17 wrz

27 paź

Wydarzenie całodniowe

Dolnośląskie, Polska

Wstęp wolny