Konferencja naukowa „Centra i peryferie Polski ludowej”

Zapraszamy do biernego uczestnictwa w konferencji naukowej „Centra i peryferie Polski ludowej”, która odbędzie się w dniach 18–19 września 2023 r. we Wrocławiu.

Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie badaniami ukazującymi PRL z bardziej oddolnej i zdecentralizowanej perspektywy, które prowadzone są zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów. Głównym założeniem jest próba spojrzenia na procesy, zachodzące wówczas zarówno w ważnych ośrodkach, jak i z dala od nich na linii centrum – peryferie, z różnych punktów widzenia. Relacja ta jest rozumiana jako kompatybilny sposób badań i myślenia historycznego. Dopełniają ją zagadnienia takie jak modernizacja i degradacja, postrzegane w różnych aspektach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, kulturowym, religijnym i innych.

Wydarzenie ma na celu dowartościowanie badań regionalnych, często niezwykle ciekawych, choć nie zawsze cieszących się zainteresowaniem historyków i ujmowanych w „wielkich narracjach”. Potrzebę tę widzimy zwłaszcza w obszarze badań nad dziejami Ziem Zachodnich i Północnych, w którym większość studiów dotyczy większych ośrodków miejskich.

Organizatorem konferencji jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prowadzący Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. W wydarzeniu wezmą udział badacze z całej Polski, zarówno doświadczeni i utytułowani naukowcy, jak również młodzi badacze, często wykorzystujący w swych badaniach nowe metody i narzędzia cyfrowe.

Wydarzenie to stanie się miejscem debaty akademików o różnych specjalnościach i zainteresowanych, a w wyniku prowadzonych dyskusji wyłoni się wartościowy poznawczo obraz relacji centrum – peryferie Polski ludowej.

Wyniki prezentowanych badań i konferencyjnych dyskusji zostaną później opublikowane w monografii wieloautorskiej.

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania referatów, zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusjach z uczestnikami konferencji!

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, a wydarzenie będzie można także śledzić online.

Obrady potrwają:

18 września od 8.00 do 18.00
19 września od 8.30 do 18.10

w Centrum Historii Zajezdnia.

Pobierz program

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Katarzyna Bock-Matuszyk (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)
Dr hab. Tomasz Głowiński prof. ucz. (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)
Dr Ewa Maj (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)
Prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Aleksandra Paprot-Wielopolska (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Tomasz Przerwa prof. ucz. (Uniwersytet Wrocławski)
Marek Szajda (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) – sekretarz konferencji

18 wrz

19 wrz

Poniedziałek, 10:00-18:00
Wtorek, 10:00-18:00

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny

Galeria
photo

harmonogram wydarzenia

1/3

photo

harmonogram wydarzenia

2/3

photo

harmonogram wydarzenia

3/3