„Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989” | spotkanie promocyjne

Serdecznie zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia na spotkanie promocyjne poświęcone najnowszemu wydawnictwu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zatytułowanemu „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989”

W poniedziałek, 27 lutego o godzinie 15.00 w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się spotkanie promujące najnowsze wydawnictwo Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zatytułowane „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 19451989”.

Jak mówią sami Autorzy, książka ta nie jest publikacją z tezą i – jak się okazało w trakcie prac nad nią – nie daje też ostatecznej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Jest to próba zmierzenia się z tym zagadnieniem. Celem wydawnictwa jest dostarczenie danych do analizy wskazanego problemu i pokazanie możliwych odpowiedzi, a także próba dynamicznej analizy tego zagadnienia, tzn. z uwzględnieniem zmienności w czasie i z różnych perspektyw. Dodatkowo, publikacja ma dostarczać informacji do szerokiego spektrum analiz związanych z powojenną historią Ziem Zachodnich i Północnych, dlatego w wielu tekstach prezentujemy różnorodne dane, w tym statystyczne.

Zaprezentowane w tomie analizy dowodzą, że Ziemie Zachodnie i Północe są fenomenem wartym dostrzeżenia. Przede wszystkim wiąże je wewnętrznie jedno z najbardziej kluczowych wydarzeń dziejowych, jakim była II wojna światowa. W jej wyniku dokonały się tu bowiem znaczące procesy, których następstwa trwają do dzisiaj: zmiana przynależności państwowej tych terenów i ich granic, niemal całkowita wymiana ludności, zmiana struktury etnicznej i wyznaniowej, a zatem również zmiana języka, kodów kulturowych, strategii politycznych itp. Pozostał krajobraz przyrodniczy i kulturowy, dziedzictwo nierzadko sięgające korzeniami średniowiecza i wcześniejszych epok, a także dość duży, mimo zniszczeń, potencjał gospodarczy. Przerwana została wówczas ciągłość pamięci, a może raczej dotychczasowa pamięć została zastąpiona nowymi narracjami, nadpisana jak palimpsest, ale – jak się okazuje – pozostała możliwa do odczytania i przywrócenia.

Pomysł na książkę narodził się podczas dyskusji pt. „Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?” zorganizowanej przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych we Wrocławiu 3 marca 2017 roku. Dziś, w 6. rocznicę tego wydarzenia, w Centrum Historii Zajezdnia, w debacie na temat książki wezmą udział niektórzy z jej autorów: dr hab. Wojciech Kucharski, prof. Adam Makowski oraz prof. Przemysław Wiszewski. Panel dyskusyjny poprowadzi prof. Joanna Nowosielska-Sobel.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (projekt nr DNM/SP/550170/2022, kwota dofinansowania: 25 900,00 pln; całkowita wartość projektu: 60 238,00 pln).

Współorganizatorem spotkania jest Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.

27 lut

Poniedziałek, 15:00-18:00

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny