Century of Martyrs

Wystawa PEMC

Wystawa przedstawiająca losy 26 osób. Mężczyzn i kobiet, z różnych państw Europy i świata, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, ludziom i społeczeństwu. Ich działalność i postawa stanowiły „zagrożenie” dla powstających niedemokratycznych reżimów totalitarnych XX wieku.

Historia XX wieku została naznaczona rządami ideologii totalitarnych i reżimów, oraz erozją praw człowieka i wartości. Wśród milionów ofiar tych reżimów, a także sprzymierzonych z nimi ideologicznie ruchów i grup partyzanckich, należy wymienić dużą liczbę chrześcijan różnych wyznań.

Dla wielu z nich prześladowania stały się okazją do dania świadectwa swojej wiary. Dziś możemy uznać ich za „męczenników XX wieku”, choć poszczególne Kościoły i wspólnoty religijne nie nadały im oficjalnie tego tytułu. Wystawa przedstawia losy 26 osób, mężczyzn i kobiet, z różnych państw Europy i świata, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, ludziom i społeczeństwu. Ich działalność i postawa stanowiły "zagrożenie" dla powstających niedemokratycznych reżimów totalitarnych XX wieku.

Centralnym punktem wystawy są cytaty pochodzące bezpośrednio od przedstawionych osób. Zostawili oni po sobie przesłanie w piśmie, listach, wystąpieniach publicznych, a czasem tylko w zeznaniach świadków. Celem tej wystawy jest przedstawienie tych testamentów męczenników XX wieku pozostawionych nam zarówno w świadectwie ich życia i śmierci, jak i w ich słowach. Jesteśmy przekonani, że we współczesnym świecie przesłanie to pozostaje aktualne i może być źródłem inspiracji. Przypomnienie losów ludzi, ich życia i świadectw, które nam pozostawili, którzy cierpieli za przywiązanie do swoich wewnętrznych przekonań i wierzeń, pomaga nam lepiej zrozumieć prawdziwe znaczenie takich wartości jak wolność, prawda i demokracja.

W związku z obchodami #RokEdytyStein do wystawy dołączono z tej okazji również wyjątkowy segment o słynnej Wrocławiance.

20 sie

24 sie

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny