II edycja Akademii Ziem Zachodnich i Północnych

Wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z wiodących ośrodków naukowych, panele seminaryjne i wydarzenia towarzyszące.

Przypominamy, że już 22 czerwca odbywać się będzie II edycja Akademii Ziem Zachodnich i Północnych – podobnie jak w zeszłym roku w formule online. Prezentujemy program obrad i zachęcamy do zgłaszania biernego uczestnictwa za pomocą formularza.

Program:

9:00 – 9:15 dr Marek Mutor, Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” otwarcie Akademii, przywitanie uczestników
9:15 – 10:15 prof. dr hab. Igor Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski w okresie PRL - próba ogólnego spojrzenia
10:15 – 10:30 dyskusja

10:30 – 11:30 dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO, Kilka strategii wobec śladów niemieckiej przeszłości na przykładzie Głogowa i okolic
11:30 – 11:50 dr inż. arch. Joanna Majczyk, Socrealizm. Architektura i urbanistyka Wrocławia w latach 1945-1956
11:50 – 12:10 Aleksandra Seń, Poniemieckie epigrafy w przestrzeni miejskiej Torunia i Wrocławia - próba porównania
12:10 – 12:30 Maksymilian Dzikowski, Zabytek a świadomość historyczna. Uwarunkowania, powstanie i rozwój kategorii poznawczej
12:30 – 13:00 dyskusja

13:00-13:30 przerwa

13:30 – 14:30 dr hab. Elżbieta Opiłowska prof. UWr, Narracje i imaginacje jako narzędzie badawcze pogranicza polsko-niemieckiego
14:30 – 14:50 Małgorzata Bukiel, Dyskurs(y) o Ziemi Lubuskiej w polskim pisarstwie historycznym 1945-1999
14:50 – 15:10 dr Joanna Daniluk, Znaczenie przedwojennej działalności kobiet polskich na Warmii i Mazurach po 1945 r.
15:10 – 15:30 Tomasz Wojciechowski, Pamięć o przedstawicielach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego jako element kształtowania lokalnej świadomości historycznej na Pomorzu Środkowym.
15:30 – 16:00 dyskusja i zakończenie obrad

22 cze

Wydarzenie całodniowe

online

Wstęp wolny