Weź udział w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Już po raz ósmy Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów i nauczycieli z całej Polski  do wzięcia udziału w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Już po raz ósmy Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów i nauczycieli z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.” Na dziewięciu laureatów czekają nagrody w postaci indeksów, rocznych stypendiów i nagród rzeczowych. Nauczyciele, pod których opieką znajdą się uczniowie laureaci, zostaną także uhonorowani nagrodami pieniężnymi.


Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i egzaminu finałowego.

Przed rywalizacją finałową, grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestniczyć będą m.in. w warsztatach dziennikarskich, filmowych, autoprezentacji i obrony publicznej. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas końcowego egzaminu, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich. Całość zakończy Gala i koncert Ambasadora Muzycznego.


Naturalnym jest, że fundacji, której misją jest edukacja historyczna, szczególnie zależy na szerokim upowszechnieniu tej karty historii Polaków, która miała decydujący wpływ na obalenie muru, dzielącego naszą część Europy od wolnego świata - mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, pomysłodawczyni konkursu.

Do 15 listopada 2021 r. można rejestrować szkoły do VIII edycji Olimpiady. Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie olimpiadasolidarnosci.pl.

W ostatniej edycji konkursu wzięło udział 565 szkół oraz 3,5 tysiąca uczniów klas drugich liceum i trzecich technikum z całego kraju.

Uwaga !!! Ze względu na roczną przerwę spowodowaną pandemią, do VIII edycji konkursu mogą przystąpić uczniowie z klas 3 liceum zarówno po gimnazjum jak i po podstawówce oraz klas III i IV technikum po gimnazjum.

04 lis

15 lis

Wydarzenie całodniowe

Fundacja Centrum Solidarności (FCS), Wały Piastowskie, Gdańsk, Polska

Wstęp wolny