Cykl podcastów „Historia do usłyszenia. Wrocław OdNowa-1945” cz. 12

Zapraszamy na podcast „Powojenne szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku”.

Dolny Śląsk po II wojnie światowej stanowił tygiel narodów. Oprócz Niemców i Czechów pojawiła się przesiedlana ze wschodu i napływająca z centralnej części kraju ludność polska. W 1945 r. Dolny Śląsk stał się największym skupiskiem Żydów w Polsce, w 1947 roku na te tereny przesiedlani byli także Ukraińcy i Łemkowie, a następnie przybyli także uchodźcy Greccy i Macedońscy. Wraz z dorosłymi przybyły dzieci, a to stwarzało konieczność zorganizowania im odpowiedniej opieki, edukacji i infrastruktury. Jak organizowano szkolnictwo dla tych poszczególnych narodowości? Czy różniło się ono od polskiego szkolnictwa? Czy podlegało innym przepisom? W jaki sposób mniejszości narodowe były postrzegane? Jak wyglądała ich asymilacja? Na te i inne pytania odpowie dr hab. Barbara Techmańska w rozmowie z Dianą Niedźwiedź.

Diana Niedźwiedź, Powojenne szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku. Gość: dr hab. Barbara Techmańska.
Podcast przygotowany został we współpracy z Akademickim Radiem Luz i wysłuchać go można na dedykowanej stronie.
Więcej o projekcie „Historia do usłyszenia. Wrocław OdNowa-1945” możecie przeczytać w naszym artykule.