Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie się wolności religijnej | RAF Forum

29 CZERWCA O GODZINIE 18:00 ZAPRASZAMY NA WEBINAR „KONFRONTACJE Z TOTALITARYZMAMI A KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ”, PRZYGOTOWANY W RAMACH REMEMBRANCE AND FUTURE FORUM. UDZIAŁ W DEBACIE WEZMĄ PROF. GERT PICKEL, PROF. KAZIMIERZ UJAZDOWSKI ORAZ DR MICHAŁ MATLAK.

Wykład będzie dostępny online w serwisie Facebook oraz na portalu Zajezdnia.tv.

Pierwsza edycja Remembrance and Future Forum przed nami! W czerwcu wkraczamy w świat online, otwierając platformę debaty na temat najważniejszych wyzwań i dylematów współczesności. Zapraszamy do wielogłosowej dyskusji z udziałem najciekawszych umysłów naszych czasów, intelektualistów oraz liderów społecznych z Polski i ze świata. Przenosimy się do świata wirtualnego, gdzie przez najbliższe tygodnie zaproszeni goście pochylą się nad „Wymiarami Solidarności”, także w kontekście aktualnego ogólnoświatowego kryzysu epidemicznego.

prof. Gert Pickel - niemiecki socjolog i politolog, profesor nauk społecznych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Lipsku na Wydziale Teologicznym. Zajmuje się socjologią Kościoła
i religii. Jego prace koncentrują się również na badaniach kultury politycznej oraz badaniach porównawczych demokracji. Opublikował wiele prac naukowych, między innymi na temat socjologii religii. Jego dorobek naukowy obejmuje również publikacje dotyczące Europy Wschodniej i porównania sytuacji religijnej państw tego regionu po socjalizmie, przemianach politycznych i dokonujących się procesach demokratyzacji
z państwami innych części Europy.

Prof. Kazimierz Ujazdowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych UŁ. Założył Europejskie Centrum Badań Ustrojowych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Prezes Fundacji dla Nauki.

Dr Michał Matlak - absolwent Wydziału Nauk Politycznych
i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii
i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauko Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim jako doradca ds. zagranicznych UE. Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.

29 cze

Poniedziałek, 18:00-20:00

Centrum Historii Zajezdnia

Wstęp wolny