Samorządna Rzeczpospolita. Historia nieopowiedziana

Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 16:00 w Centrum Historii Zajezdnia.

Ekspozycja poświęcona jest dwutygodnikowi "Samorządna Rzeczpospolita", który ukazywał się od kwietnia 1985 do czerwca 1989 i kolportowany był na terenie całego kraju. Jego redakcja znajdowała się w Warszawie, posiadała również filie w regionach: dolnośląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Pismo nawiązywało do programu „Samorządnej Rzeczpospolitej” przyjętego podczas I Zjazdu
NSZZ Solidarność.

Wprowadzenie stanu wojennego i zawieszenie NSZZ „Solidarność” spowodowały konieczność organizacji nowych wydawnictw niezależnych od władzy komunistycznej. W podziemiu utworzono wówczas Tygodnik Wojenny, w którym publikowano dodatek „Samorządna”, a we Wrocławiu powstała edycja dolnośląska. Po rozwiązaniu pisma w 1985 roku, idea samorządowa została podjęta przez dwójkę jego redaktorów, którzy utworzyli dwutygodnik Samorządna Rzeczpospolita. Edycja dolnośląska stanowiła w pełni samodzielny zespół, w skład którego wchodziły osoby zajmujące się łącznością, redakcją regionalną, zaopatrzeniem, drukiem i kolportażem.

Wystawa jest częścią obchodów 39. rocznicy powstania Solidarności.

27 sie

23 wrz

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny