Projekt „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”

photo


Informacje o projekcie EOG

Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu to miejsce szczególne. Niezwykły obiekt z końca XIX wieku był „świadkiem” skomplikowanej historii miasta. W sierpniu 1980 roku w zajezdni rozpoczął się strajk wspierający robotników Wybrzeża. Tak rodziła się „Solidarność”, wielomilionowy, pokojowy ruch, który doprowadził do obalenia komunistycznej dyktatury. Jeśli w ogóle można „opowiedzieć miasto” opisać jego historię i kulturę to trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację. Sercem Zajezdni jest wystawa główna „Wrocław 1945-2016” poświęcona powojennej historii Wrocławia, Dolnego Śląska i innych regionów, które stały się częścią Polski w wyniku II wojny światowej.

Scenograficzna ekspozycja została stworzona na podstawie pamiątek, dokumentów i fotografii przekazanych przez mieszkańców Wrocławia. Wystawa jest zorganizowana jak miasto – z ulicami, dworcem kolejowym, sklepem mięsnym, czytelnią, kioskiem i labiryntem. Dzięki temu zwiedzający mogą przenieść się w czasie i przeżyć przygodę.

Zajezdnia to również przestrzeń dialogu międzykulturowego i refleksji na temat przyszłości Europy.

Projekt „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu” został wsparty finansowo z funduszy norweskich i funduszy EOG (MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 15 019 203 PLN co stanowiło w 51,06 % całości projektu.

W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane i konserwatorskie, zakup sprzętu i wyposażenia m.in. do digitalizacji zbiorów.

Realizacja projektu polegała na rewitalizacji i adaptacji na cele kulturowe historycznego zespołu obiektów przemysłowych zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu, w wyniku czego powstało Centrum Historii Zajezdnia – miejsce stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

W ramach inwestycji rozwinęło się także Centrum Dokumentacyjne Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” realizujące zadania w zakresie rozwoju zasobów cyfrowych poprzez stałe programy digitalizacji zasobów zdjęć i archiwaliów związanych z powojenną historią.

Projekt poprawił dostęp do kultury i dziedzictwa kulturowego szerszemu gronu odbiorców.

Centrum Historii Zajezdnia dysponuje 1980 mkw. powierzchni wystawienniczej na dwóch poziomach. Część podziemna to 566 mkw., górna – 1414 mkw., z której 399 mkw. Jest przeznaczone na wystawy czasowe i konferencje. Cały teren Zajezdni obejmuje 2,3 hektara, co stwarza również możliwość na organizowanie koncertów i wystaw plenerowych oraz daje przestrzeń dla społeczności lokalnej.

Projekt przyczynił się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Otwarcie Centrum Historii Zajezdnia, projektu realizowanego w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu odbyło się 16 września 2016 r.

Partnerzy

Projekt Centrum Historii Zajezdnia był realizowany z trzema partnerami, w tym z partnerem z Polski – wrocławskim Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” oraz instytucjami z Norwegii – The Regional State Archives in Trondheim oraz Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
www.pamieciprzyszlosc.pl

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury w marcu 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Zadania Ośrodka w ramach realizacji projektu m.in:
• zapewnienie wkładu merytorycznego, opracowanie koncepcji i projektu pierwszej wystawy,
• współpraca z Beneficjentem w zakresie koordynacji komunikacji pomiędzy Stronami,
• opracowanie listy i specyfikacji technicznej wyposażenia, realizacja zamówień publicznych i zakup wyposażenia do digitalizacji zbiorów w ramach Centrum Dokumentacyjnego oraz koordynacja i nadzór nad digitalizacją zbiorów,
• realizacja programu kulturowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji
• wkład merytoryczny w promocję Projektu,
• ścisła współpraca z Beneficjentem w zakresie przygotowania raportów okresowych i końcowych z realizacji Projektu, w szczególności przedkładanie opisu działań rzeczywiście zrealizowanych w okresie, którego dotyczy raport okresowy oraz dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanych przez niego działań w terminach i formie umożliwiających terminowe złożenie raportu przez Beneficjenta; a także wszelkich informacji wymaganych przez Operatora.

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer
www.maihaugen.no

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer ma za zadanie gromadzenie, ochronę, upowszechnianie i prowadzenie badań w archiwach organizacji powiatowych i gmin z Lillehammer, Gausdal, Oyer, Chettinad, Południowej Fron i Nord-Fron.
W ramach projektu do zadań Opplandsarkivet należy:
• współpraca z Ośrodkiem przy opracowaniu koncepcji i zakresu merytorycznego pierwszej wystawy czasowej dotyczącej pomocy norweskiej dla „Solidarności” w latach 80-tych, a po wdrożeniu inwestycji w pozyskaniu relacji norweskich uczestników tych wydarzeń, udostępnianiu i opracowaniu własnych dokumentów, zdjęć i eksponatów dotyczących tego zagadnienia,
• udział w seminarium promującym Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski (II konferencja – seminarium promocyjne),
• na etapie eksploatacji Projektu współorganizacja wystawy plenerowej promującej Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski i Norwegii, której elementy zostaną wykorzystane w przestrzeni wystawienniczej Zajezdni.

The Regional State Archives in Trondheim
www.arkivverket.no

Regionalny oddział Archiwów Państwowych Norwegii.
Do zadań Regional State Archives of Trondheim w ramach realizacji projektu należy:
• współpraca z Ośrodkiem przy opracowaniu koncepcji i zakresu merytorycznego pierwszej wystawy czasowej dotyczącej pomocy norweskiej dla „Solidarności” w latach 80-tych, a po wdrożeniu inwestycji w pozyskaniu relacji norweskich uczestników tych wydarzeń, udostępnianiu i opracowaniu własnych dokumentów, zdjęć i eksponatów dotyczących tego zagadnienia,
• udział w seminarium promującym Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski (II konferencja – seminarium promocyjne),
• na etapie eksploatacji Projektu współorganizacja wystawy plenerowej promującej Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski i Norwegii, której elementy zostaną wykorzystane w przestrzeni wystawienniczej Zajezdni.