FAQ

Wszystko nad czym się zastanawiasz przed wizytą w Centrum Historii Zajezdnia

Planujesz wizytę w Zajezdni, ale nie wiesz: w jakich dniach i godzinach jesteśmy otwarci? Zwiedzanie… ale jakiej wystawy? Z przewodnikiem, czy bez? I jakie są ceny biletów?
Spokojnie! Odpowiedzi na te wszystkie pytania i więcej znajdziesz tutaj!

Chcąc jak najbardziej ułatwić Ci wizytę u nas stworzyliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, na które udzieliliśmy odpowiedzi. A to wszystko w jednym miejscu! Zerknij poniżej.

Bilety będące podstawą do wejścia na wystawę można nabyć w kasie Centrum Historii Zajezdnia oraz w sklepie internetowym sklep.zajezdnia.org. Kasa czynna jest w dniu otwarcia Centrum, najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Centrum

 • bilet normalny – 20 zł;
 • bilet ulgowy – 10 zł;
 • bilet rodzinny (do 2 osób dorosłych oraz 2 lub więcej dzieci powyżej 7. roku życia) – 55 zł;
 • bilet dla grup szkolnych – 80 zł (grupę obowiązkowo oprowadza przewodnik Centrum Historii Zajezdnia lub Przewodnik Miejski Wrocławia z certyfikatem Ośrodka).
 • Opłata za oprowadzanie przez przewodnika dla grupy szkolnej wynosi 100 zł;

– jednorazowe oprowadzenie przez Przewodnika Centrum Historii Zajezdni w języku polskim (grupa do 30 osób) – 100 zł.

– jednorazowe oprowadzenie przez Przewodnika Centrum Historii Zajezdni w języku angielskim (grupa do 30 osób)  – 150 zł.

Rezerwacja terminów zwiedzania dla grup odbywa się pod numerami telefonów:
(+48) 71 715 96 82, (+48) 71 715 96 83 oraz pod adresem mailowym: wystawa@zajezdnia.org

Centrum Historii Zajezdnia można zwiedzać indywidualnie i nie ma konieczności wykupowania usługi przewodnickiej.
Zwiedzanie wystawy głównej przez grupy zorganizowane odbywa się pod opieką przewodnika.

Zniżki przysługują:

 • kombatantom (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi);
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom i doktorantom (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej/doktoranckiej);
 • rencistom;
 • osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
 • w przypadku jednorazowego zakupu 100 lub więcej sztuk biletów istnieje możliwość udzielenia rabatu. Decyzję w zakresie wysokości udzielanego rabatu podejmuje Dyrektor Ośrodka.

Obsługa Centrum Historii Zajezdnia ma prawo do sprawdzenia biletu oraz weryfikacji dokumentów uprawniających do ulgi.

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • Świadkom Historii – osobom, które nagrały swoje wspomnienia dla potrzeb badań historycznych prowadzonych przez Ośrodek (zgodnie z listą Świadków Historii);
 • dzieciom do 7. roku życia;
 • osobom powyżej 60. roku życia;
 • współtwórcom wystaw
 • y głównej i współpracownikom Ośrodka realizującym wystawę, widniejącym na liście w holu Centrum Historii Zajezdnia;

 • nauczycielom posiadającym „Kartę nauczycielską Centrum Historii Zajezdnia”;
 • osobom, które uzyskały na to zgodę Dyrektora Ośrodka;
 • Honorowym Dawcom Krwi z odznaką III stopnia i wyższych – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi:
 • kobietom, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyznom, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;
 • Przewodnikom Miejskim Wrocławia posiadającym certyfikat
 • grupom przedszkolnym i/lub dzieciom z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z opiekunami (w tym także bezpłatne oprowadzanie przewodnika Centrum Historii Zajezdnia);
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
 • posiadaczom statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.);
 • grupom z ośrodków terapeutycznych, dziennej opieki, warsztatów terapii zajęciowej.

Obsługa Centrum Historii Zajezdnia ma prawo do sprawdzenia biletu oraz weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z opłat.

Poniedziałek | nieczynne
Wtorek | 9:00–17:00
Środa | 9:00–17:00
Czwartek | 10:00–17:00
Piątek–Niedziela | 10:00–18:00

* Ostatnie wejście dla indywidualnych zwiedzających i dla grup odbywa się nie później niż na jedną godzinę przed zamknięciem Centrum Historii Zajezdnia.
Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zarządzeniem określa godziny otwarcia Centrum Historii Zajezdnia. Informacja na temat godzin otwarcia umieszczana jest w holu Zajezdni oraz na stronie internetowej: www.zajezdnia.org/zwiedzanie
Centrum Historii Zajezdnia jest nieczynne w terminach podanych na stronie internetowej: www.zajezdnia.org/zwiedzanie oraz na głównych drzwiach wejściowych.

Średni czas zwiedzania wystawy „Wrocław 1945–2016” wynosi około dwie godziny.
Czas zwiedzania wystaw tymczasowych szacowany jest odrębnie w przypadku każdej wystawy.

Nie ma ograniczeń wiekowych na naszej stałej wystawie „Wrocław 1945–2016”
Dzieci poniżej 12. roku życia muszą jednak zwiedzać Centrum Historii Zajezdnia pod opieką rodziców, nauczycieli, wychowawców lub innych osób pełnoletnich pełniących funkcję opiekunów.

Do Centrum Historii Zajezdnia można dojechać tramwajem linii 4, 5, 11, 14 oraz autobusem linii 126, 134, 602. Przystanek Bzowa (Centrum Zajezdnia).

Do wjazdu na parking i korzystania z parkingu uprawnia bilet parkingowy. Bilet parkingowy należy pobrać w automacie przy wjeździe na teren parkingu. Wyjazd z parkingu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty za parkowanie. Opłaty dokonuje się w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15 minut opuścić parking. Bilet parkingowy uprawnia do bezpłatnego parkowania pojazdu na terenie parkingu przez 15 minut od momentu wjazdu na parking bez konieczność opłat.
Parking jest niestrzeżony i bezpłatnie udostępniony dla gości odwiedzających Centrum Historii Zajezdnia – na odwrocie biletu wstępu na wystawę znajduje się kod kreskowy umożliwiający wyjazd z parkingu.
Parking jest bezpłatny także dla osób współpracujących z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”.

Centrum Historii Zajezdnia dysponuje wieszakami dla gości oraz szafkami depozytowymi. Aby skorzystać z szafki należy wrzucić do niej monetę dwuzłotową, która po odebraniu bagażu jest zwrotna.

W Centrum Historii Zajezdnia dostępne są szafki depozytowe. Aby skorzystać z szafki należy wrzucić do niej monetę dwuzłotową, która po odebraniu bagażu jest zwrotna.
Bagaż o większych gabarytach (torby, plecaki, itp.) oraz wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych – na polecenie obsługi należy pozostawić w szatni, recepcji lub szafkach depozytowych.

Na terenie wystawy można filmowaći fotografować. W przypadku publikowania materiałów w mediach społecznościowych prosimy i oznaczenie profilów Centrum:
Facebook: Centrum Historii Zajezdnia
Instagram: @chzajezdnia
Twitter: @zajezdnia

W Centrum Historii Zajezdnia znajduje się sklepik, w którym można zakupić pamiątki oraz publikacje wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość.” W sklepiku można dokonywać płatności gotówką oraz kartą płatniczą.
Sklepik czynny jest w godzinach otwarcia Centrum Historii Zajezdnia.

Na terenie placu przy Centrum Historii Zajezdnia znajdują się stojaki na rowery.

Na terenie Centrum Historii Zajezdnia mogą pracować przewodnicy zewnętrzni (Przewodnik Miejski Wrocławia) posiadający zezwolenie (certyfikat) do oprowadzania grup wydany przez Ośrodek. Procedura otrzymania certyfikatu opisana jest w Regulaminie uzyskania certyfikatu przez przewodnika miejskiego – dostępnym na stronie www.zajezdnia.org/regulaminy.

Na terenie Centrum Historii Zajezdnia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika.

Na terenie wystawy „Wrocław 1945–2016” nie ma zakazu korzystania z telefonów komórkowych, jednakże wystawa jest wielopoziomowa i nie każdym poziomie dostępny jest zasięg telefoniczny.

Centrum Historii Zajezdnia posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (rampy, windy). Wystawę mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach; w razie potrzeby pomocy należy zawiadomić obsługę Centrum Historii Zajezdnia.
Zajezdnia posiada wózek inwalidzki do dyspozycji gości po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania u obsługi.

Obsługa Centrum Historii Zajezdnia wyszkolona jest do pomocy osobom niewidzącym i niedowidzącym, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania oddelegowana zostanie osoba do pomocy.

Wystawy w Centrum Historii Zajezdnia posiadają liczne opisy w języku polskim oraz języku angielskim, tak aby osoby niesłyszące mogły w pełni korzystać z wystawy.

Na terenie Centrum Historii Zajezdnia obowiązują zakazy:

 • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
 • palenia ognia, palenia tytoniu i innych substancji oraz innych substytutów tytoniu (w tym e-papierosów)itp.;
 • przemieszczania elementów aranżacji i wyposażenia Centrum Historii Zajezdnia i wynoszenia ich;
 • niszczenia jakichkolwiek elementów aranżacji i wyposażenia Centrum Historii Zajezdnia;
 • wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania;
 • wnoszenia dużych bagaży (toreb, plecaków, itp.) oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych- na polecenie obsługi należy tego typu przedmioty pozostawić w szatni lub szafkach depozytowych;
 • biegania po Centrum Historii Zajezdnia oraz wspinania się na elementy aranżacji;
 • pozostawania na terenie Centrum Historii Zajezdnia poza godzinami otwarcia;
 • hałasowania, które zakłócać mogłoby zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia innym osobom;
 • stosowania środków halucynogennych, spożywania napojów, w tym alkoholowych oraz konsumpcji posiłków (z wyłączeniem konsumpcji w lokalu gastronomicznym na terenie Centrum Historii Zajezdnia).

Obsługa Centrum Historii Zajezdnia może odmówić wstępu osobom:

 • znajdującym się pod wpływem: alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;
 • posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • niestosownie ubranym;

Niezastosowanie się do zaleceń i uwag obsługi może stanowić podstawę do zakończenia zwiedzania.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania wystawy przez wszystkie osoby znajdujące się w Centrum Historii Zajezdnia.
Centrum Historii Zajezdnia zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu Zwiedzania.Regulamin dostępny jest na stronie www.zajezdnia.org/regulaminy

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, napisz do nas na: wystawa@zajezdnia.org

© Centrum Historii Zajezdnia 2024 All right reserved.