Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski - Urodzony 8 czerwca 1946 we Wrocławiu; syn Czesława Krasuskiego, urzędnika, i Ireny z Adamskich, nauczycielki. Uczył się w X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu; w 1963 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr.) oraz równolegle na Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym (przez dwa lata). Podczas studiów działał aktywnie w Kole Naukowym Polonistów; był redaktorem wydawanego przez Koło miesięcznika „Glosy”. W tym czasie rozpoczął też działalność krytycznoliteracką. W 1968 uzyskał magisterium na UWr., po czym do 1969 był zatrudniony jako asystent w Instytucie Literatury Polskiej UWr. W 1970-72 pracował jako bibliotekarz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, był też uczestnikiem zespołu badającego literaturę popularną pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa. W 1973 został asystentem w Instytucie Języka i Literatury Polskiej (od 1991 Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, od 2005 Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego) Uniwersytetu Śląskiego (UŚl.). W 1974-76 był lektorem języka i literatury polskiej w katedrze slawistyki na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Historyk współczesnej literatury i krytyki.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img