Krzysztof Krasuski

Krzysztof Krasuski urodził się 8 czerwca 1946 roku we Wrocławiu. Dzieciństwo i młodość spędził na Karłowicach, ucząc się m.in. w X Liceum Ogólnokształcącym. Wówczas narodziła się jego miłość do sportu, szczególnie do koszykówki. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po uzyskaniu magisterium pełnił rolę asystenta w Instytucie Literatury Polskiej UWr. Na początku lat 70. był bibliotekarzem w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W 1972 roku przeprowadził się do Katowic, gdzie rozpoczął pracę w Instytucie Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Do dziś, już jako profesor (tytuł otrzymał w 2006 roku), związany jest z tą uczelnią. Swoje artykuły i recenzje publikował w wielu czasopismach. Był też redaktorem kilku prac zbiorowych.

Audios

Fragment wywiadu z profesorem Krzysztofem Krasuskim cz. 1 (rok 1968 na wrocławskich uczelniach)

Fragment wywiadu z profesorem Krzysztofem Krasuskim cz. 2 (życie kulturalne Wrocławia w latach 60.)

Fragment wywiadu z profesorem Krzysztofem Krasuskim cz. 3 (wydarzenia z grudnia 1970 roku)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img