Pan Gerhard Bełkot urodził się w Oleśnie 6 kwietnia 1936 roku. Z zawodu Ślusarz. Od urodzenia mieszka w Oleśnie, obecnie przy ul. Kościuszki 13. Ojciec zginął na wojnie, wychowany przez trzy kobiety: matkę, babkę i ciotkę.

Od roku 1952 do 1956 był członkiem Oleskiego zespołu Śpiewu i Tańca „Oleśnianie”. Swoją przygodę zakończył ze względu na służbę.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img