Gala finałowa konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej

Zapraszamy na galę wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej.

Zapraszamy na galę wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej.

Data: 21 listopada
Godzina: 12.00
Miejsce: Centrum Historii Zajezdnia
Wstęp wolny


Celem Konkursu było wyłonienie wyróżniających się prac licencjackich i magisterskich, obronionych pomiędzy 1.10.2022 r. a 30.11.2023 r., których Autorzy świadomie zastosowali w swoich badaniach metodę historii mówionej, sięgnęli do relacji świadków historii, zarówno wywołanych samodzielnie na potrzeby pracy, jak i zdeponowanych w kolekcjach archiwalnych, dokonując ich głębokiej analizy źródłowej i nie poprzestając na wykorzystaniu cytatów jedynie dla zilustrowania omawianych zagadnień, a także wykazali się znajomością i zrozumieniem literatury naukowej z obszaru historii mówionej.


Kapituła konkursowa w składzie: dr Marcin Jarząbek (Przewodniczący), dr Katarzyna Bock-Matuszyk, dr hab. Dobrochna Kałwa, dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ, dr Marek Szajda i dr hab. Katarzyna Waniek, podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród:


W kategorii prace licencjackie:
- I nagroda: Maciej Zawistowski za pracę pt. Tożsamość na pograniczu. Historia mówiona wspólnoty potomków braci czeskich w okolicach Strzelina, napisaną pod kierunkiem dr hab. Dobrochny Kałwy na Uniwersytecie Warszawskim


- II nagroda: Julia Mazurek za pracę pt. Początki piłki nożnej kobiet w Polsce: doświadczenia i tożsamość zawodniczek Czarnych Sosnowiec w narracjach biograficznych, napisaną pod kierunkiem dr. Jakuba Muchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim

- wyróżnienie: Anna Szostak za pracę pt. Dyskurs historii mówionej w historiografii partycypacyjnej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Solskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W kategorii prace magisterskie:
- I nagroda: Dominika Cieplak, Kamil Federyga za pracę pt. Biała Woda. Ból pamięci, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Piotra Winskowskiego, prof. PK na Politechnice Krakowskiej


Kapituła zdecydowała o nieprzyznawaniu II nagrody oraz wyróżnienia w tej kategorii.


Wydarzeniem towarzyszącym i uświetniającym uroczystość będzie spotkanie autorskie z Jakubem Gałęziowskim wokół książki pt. Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny. Publikacja ta została uhonorowana nagrodą Polityki w kategorii Debiutów w pracach naukowych i popularnonaukowych.

21 Nov

During the day

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Free entrance