Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej – edycja III

Wydawnictwo Naukowe Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” poszukuje autorów niepublikowanych dotąd monografii historycznych dotyczących m.in. powojennej historii Polski i public history. Masz gotową pracę? Zgłoś ją do naszego konkursu! Nagrodą jest pokrycie kosztów wydania zwycięskiej monografii oraz honorarium dla jej autora.

Istotną sferą działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych włączonych do Polski po II wojnie światowej oraz popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego. Jednym ze środków realizacji tych celów jest prowadzona przez instytucję działalność wydawnicza.

Celem organizowanego konkursu jest popularyzowanie i dokumentowanie historii, wspieranie badaczy–autorów, propagowanie prac o wysokim poziomie merytorycznym, a w konsekwencji wkład w rozwój nauki.

Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk humanistycznych napisane w języku polskim, dotyczące przynajmniej jednego z następujących obszarów:

a) historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;

b) historii mówionej;

c) historii w przestrzeni publicznej (public history);

d) pojednania między narodami po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego);

e) opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).

Nabór prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach:

• etap I: do 30 sierpnia 2023 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu);

• etap II: do 30 września 2023 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej (scalonej w jednym pliku) w dwóch formatach: *doc lub *docx oraz *pdf, spełniającej założenia opisane w Regulaminie konkursu.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania zwycięskiej monografii w Wydawnictwie Naukowym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz wynagrodzenie dla jej autora w wysokości 8000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie (Regulamin III edycji konkursu). Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres [email protected].

I edycję konkursu wygrała książka Marceliny Jakimowicz „Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956)”, którą można nabyć w naszym sklepie: Świat, który już nie istnieje

Wszystkie załączniki:

Regulamin III edycji konkursu.pdf

Regulamin III edycji konkursu.docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx

Załącznik nr 2 do Regulaminu.docx

07 Mar

30 Sep

During the day

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Free entrance