Wrocław solidarny z narodem Białoruskim

Wystawa plenerowa o aktualnej sytuacji panującej na Białorusi.

Wystawa opowiada o aktualnej sytuacji panującej na Białorusi i jest swego rodzaju aktem protestu wobec łamania praw człowieka i zasad demokracji na Białorusi.

Koncepcja wystawy:
Mikołaj Iwanow,
Tatiana Iwanow

Kierownik projektu:
Tatiana Iwanow (Fundacja „Za Wolnosc Wasza i Nasza”)
Aleksandra Surlej-Farys (Centrum Historii Zajezdnia)

Organizatorzy wystawy:
Urzad Miasta Wrocławia
Wrocławskiej Centrum Rozwoju Społecznego
Fundacja „Za Wolnosc Wasza i Nasza”
Centrum Historii Zajezdnia

16 Oct

29 Oct

During the day

Wrocław, ul. Świdnicka

Free entrance