Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?

Konferencji naukowa

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

- Przemiany krajobrazu wsi,
- Reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich,
- Procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi,
- „Swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r.,
- Architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny,
- Sektor państwowy w rolnictwie i rolnictwo indywidualne na przestrzeni dziejów,
- Socjalistyczna modernizacja wsi i rolnictwa,
- Wieś i rolnictwo w procesie transformacji ustrojowej,
- Procesy migracyjne na wsi,
- Programy rozwoju wsi, ich geneza oraz wpływ na przemiany obszarów wiejskich,
- Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi,
- Zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

Propozycje wystąpień (wypełnioną kartę zgłoszenia) prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. na adres: [email protected]. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy zainteresowanych do 8 lutego 2019 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia (za artykuł przyjęty do druku przysługiwać będzie wynagrodzenie autorskie).

16 May

17 May

During the day

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

300 zl