Edukacja

Akademia Zajezdnia

Celem przyświecającym działalności Centrum Historii Zajezdnia jest pielęgnowanie i popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia, regionu i jego mieszkańców. Wiedzę tę pragniemy przekazywać zwiedzającym w każdym wieku.

Na rodziny z dziećmi, zwiedzające naszą wystawę główną, czekają karty pracy przeznaczone dla dwóch grup wiekowych (7-12 i 13-16 lat). Pozwolą one na dokładniejsze zapoznanie się z ekspozycją i rozbudzenie w dzieciach jeszcze większej ciekawości jej treścią oraz zwrócenie uwagi na istotne kwestie.

Dzięki udziałowi w organizowanych przez nas, w przestrzeni wystawy głównej, lekcjach muzealnych dzieci i młodzież zyskują możliwość dogłębnego zapoznania się z historią miasta, poznania i zrozumienia wydarzeń, które zaważyły na losach powojennego Wrocławia i ludzi, którzy stali się jego mieszkańcami. Każde zajęcia przygotowane są dla konkretnej grupy wiekowej, dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników oraz aktualnie obowiązującej podstawy programowej.