Centrum Wolontariatu

Kontakt:
mail: [email protected]
tel.:
(71) 715-96-95


Od początku działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” prowadzącego Centrum Historii Zajezdnia były zbierane relacje Świadków Historii oraz pamiątki Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska. Do najważniejszych celów naszego Wolontariatu należy towarzyszenie Seniorom i Świadkom Historii oraz wymiana międzypokoleniowa zgodnie z ideą Ośrodka zawartą w nazwie „Pamięć i Przyszłość”!
Nasza działalność to #wolontariat w kulturze czyli niezwykła i wyjątkowa gałąź zaangażowania społecznego. Zapraszamy: miejsce jest tu dla każdego!

Dzięki wolontariatowi w Zajezdni:
- poznasz tożsamość Polski, Ziem Zachodnich i Północnych, Wrocławia, a przede wszystkim siebie samego
- spotkasz nietuzinkowych ludzi
- będziesz miał niepowtarzalną okazję tworzyć wyjątkowe spotkania i projekty
- opowiesz Wrocław z własnej – tak istotnej – perspektywy
- doświadczysz czym jest budowanie i dbanie o pamięć społeczeństwa
- otrzymasz bony na zakupy w naszym sklepie Centrum Historii Zajezdnia
- zwiedzisz miejsca w sposób niedostępny na co dzień
- weźmiesz udział w warsztatach, które nie są oczywiste (stworzysz z nami gry miejskie od podstaw)
- poznasz tajniki tworzenia gier na aplikację z kodami QR
- nauczysz się jak być animatorem wydarzeń i warsztatów
- zyskasz niepowtarzalne referencje zawodowe i naukowe
- spróbujesz rzeczy, na które sam może byś się nie porwał

Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
(pomoc w zorganizowaniu i promocji spotkania, odwiedziny u Świadka, omówienie planu spotkania, prowadzenie bądź pomoc w logistyce wydarzenia, obsługa multimediów, pomoc w promocji i sporządzeniu relacji, pomoc w uporządkowaniu miejsca)

Kino na cenzurowanym
(pomoc przy ruchu zwiedzających, rozdawanie materiałów, oglądnięcie filmu)

Letnie kino plenerowe
(rozstawienie leżaków, rozdawanie materiałów promocyjnych i ankiet, pomoc w logistyce, uporządkowanie terenu po seansie)

100 100-latków na 100-lecie
(docieranie z materiałami do środowisk jak parafie Wrocławia, Domy Seniorów i inne celem pozyskania świadków urodzonych przed 1924 r., kontakt z tymi środowiskami, pomoc w nagraniu i ewentualnie transkrypcji)

Wydarzenia w Centrum Historii Zajezdnia
(pomoc logistyczna przy warsztatach, grach miejskich, konkursach, wernisażach, konferencjach prasowych i innych bieżących wydarzeniach)

Kolportaż materiałów promocyjnych
(dostarczanie pakietów promocyjnych do punktów kontaktowych raz w miesiącu oraz czasem przy projektach w innych terminach)

Wciąż szukamy chętnych do współpracy przy:
• upamiętnienie grobów przedwojennej Polonii Wrocławskiej;
• opieka nad grobem śp. Kazimierza Michalczyka
• współpraca z Domem Edyty Stein
• nowe wyzwania, badania i własne pomysły

Ponadto co jakiś czas zapraszamy wolontariuszy na: warsztaty kompetencji, wspieramy rozwój naukowy i zawodowy, warsztaty z historii mówionej, wizyty studyjne.

Dział Badawczy

• opracowywanie (merytoryczne i cyfrowe) relacji biograficznych (oral history), zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
• nagrywanie relacji biograficznych (oral history) zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
• praca przy projektach naukowych i dokumentacyjnych, konferencjach i spotkaniach naukowych.

Centrum Dokumentacyjne

• opracowywanie (merytoryczne i cyfrowe) relacji biograficznych (oral history)
• porządkowanie zbiorów akcesyjnych;
• praca w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka;
• praca w zakresie obsługi systemu Mona 3-W służącego do ewidencji i opracowywania zbiorów;
• prowadzenie kwerend na potrzeby prawidłowego opracowania zbiorów oraz ich udostępniania;
• bieżące monitorowanie parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych i na wystawie w Centrum Historii Zajezdnia.

Dział Marketingu

• udział w działaniach promocyjnych Ośrodka;
• redagowanie i publikowanie materiałów informacyjnych o Ośrodku w Internecie, mediach społecznościowych;
• udział w tworzeniu i realizacji kampanii promocyjnych projektów i imprez realizowanych przez instytucję.

Dział Organizacji Projektów

• praca przy projektach wystawienniczych, edukacyjnych, kulturalnych;
• współpraca przy prowadzeniu lekcji muzealnych;
• redagowanie treści materiałów poligraficznych towarzyszących projektom;
• redagowanie pism i innych materiałów związanych z projektami;
• dystrybucja materiałów promocyjnych;
• pozyskiwanie zasobów do organizacji projektów edukacyjnych.

Dział obsługi Centrum Historii Zajezdnia

• bieżący nadzór nad ruchem zwiedzających, w szczególności obejmujący kontrolę liczby osób zwiedzających wystawę;
• obsługa ruchu zwiedzających;
• czyszczenie oraz konserwacja wskazanych przez przełożonych powierzchni lub elementów wystawy;
• obsługa organizacyjna wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” oraz innych wystaw i projektów wskazanych przez Kierownika Działu;
• obsługa ruchu turystycznego podczas organizowanych przedsięwzięć;
• interakcja ze zwiedzającymi;
• dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających.