Actualities

Wrocławska premiera „Kapłana pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974”

publication / 28-01-2009

6 lutego (piątek) odbędzie się premierowy pokaz filmu o życiu i dziele kardynała Bolesława Kominka.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza na premierowy pokaz o Kardynale Bolesławie Kominku – człowieku, który rozpoczął proces pojednania Europy. Wyprodukowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” film „Kapłan Pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974” zostanie zaprezentowany we współpracy z Multikinem, jako pokaz „Kadry Wrocławia – post scriptum”. Przypominamy, że Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” był współorganizatorem poprzedniej edycji „Kadrów Wrocławia” i było na nim prezentowanych kilka filmów, które zostały wyprodukowane przez Ośrodek.

„Kapłan pojednania” powstał według scenariusza znanego wrocławskiego dokumentalisty Marcina Bradkego, on też dzieło wyreżyserował. Przy powstaniu filmu współpracowali wrocławski historyk – Wojciech Kucharski i Grzegorz Auguścik – autor zdjęć. Na zlecenie Ośrodka film wyprodukowała firma Poraj Media.

„Kapłan pojednania” to opowieść o drodze życiowej wrocławskiego metropolity. Pokazując miejsca, w których się wychował, kształcił i dorastał, gdzie uczył się tolerancji i wchłaniał kulturę europejską, uświadamia, jak przebiegał proces dojrzewania duchowego przyszłego autora listu do biskupów niemieckich. Film ukazuje także okoliczności powstania słynnego orędzia, w którym padły słynne słowa o przebaczeniu, a jednocześnie pozwala zrozumieć, że wynikały one z całej drogi życiowej Kardynała, stanowiły zwieńczenie jego przemyśleń i głębokiej chrześcijańskiej postawy.

W filmie wykorzystano bogate materiały archiwalne, w dużej części dotąd nieznane, do których dotarli pracownicy Ośrodka (z Archiwum Akt Nowych, Historisches Archiv des Erzbistums Koeln, instytutu Pamięci Narodowej, z archiwum filmowego ks. dr. Jerzego Rasiaka). Na ekranie pojawiają się także osoby, które zetknęły się z Kardynałem, jego przyjaciele i historycy. A wśród nich prezydent Richard von Weizsaeker, kard. Henryk Gulbinowicz, dr Hansjakob Stehle, oraz historycy prof. Norman Davies, prof. Piotr Madajczyk i prof. Grzegorz Strauchold.

Serdecznie zapraszamy na pokaz, który odbędzie się 6 lutego o godzinie 19.00 w Multikinie w Pasażu Grunwaldzkim.