Actualities

Odnaleziono rękopis Orędzia

publication / 06-06-2019
banner

Rękopis Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich – ze słynnym zdaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” został odnaleziony przez wrocławskich badaczy.

Odkrycia, nieznanego do tej pory, rękopisu pierwszej wersji Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich dokonał zespół historyków z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” kierowany przez dr. Wojciecha Kucharskiego, w maju tego roku, podczas kwerend w Rzymie. Analiza grafologiczna potwierdza, że tekst napisany został przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka. 6 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezetowane zostały efekty poszukiwań.

- Było bardzo wiele pytań w obszarze nauki dotyczące tego, kto napisał jest finanlnym autorem, kto miał na to wpływ? Odkrycie tego źródła rozstrzyga wiele fundamentalnych kwestii - powiedział dr Wojciech Kucharski podczas konferencji prasowej.

Podczas IV sesji Soboru Watykańskiego II jesienią 1965 r. polscy biskupi obecni w Rzymie wystosowali kilkadziesiąt listów do biskupów na całym świecie z zaproszenie na obchody milenium Chrztu Polski. Wśród nich znalazło się Orędzie do biskupów niemieckich, w którym polscy biskupi przedstawili tysiąc lat relacji polsko-niemieckich i mimo doznanych podczas II wojny światowej krzywd wzywali do dialogu i pojednania. Do historii przeszło słynne zdanie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które wypowiadali biskupi w imieniu narodu ofiar.

Odkrycie rozstrzyga wiele istotnych kwestii dotyczących okoliczności powstania tego dokumentu, czasu, oraz ostatecznie potwierdza Bolesława Kominka jako jego autora. Warte podkreślenia jest to, że już w pierwotnej wersji znajdowało się zdanie „Wir… gewähren Vergebung und bitten um Vergebung”.

- Bardzo byśmy chcieli, żeby postać kard. Bolesława Kominka została uznana przez społeczność międzynarodową jako jednego z Ojców Europy. To znalezisko pozwoli nam przebić się z tą opowieścią na forum europejskim - powiedział dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

Wyraźnie widać, że wrocławski biskup od razu napisał odręcznie 20-stronicowy tekst w języku niemieckim, który w większości znalazł się w finalnej wersji Orędzia do biskupów niemieckich. Na podstawie innych źródeł wrocławscy historycy ustalili dokładne miejsce, w który abp. Kominek napisał ów test – był to klasztor sióstr elżbietanek we Fiuggi, kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu.

Znaczenie odkrycia jest tym większe, że jest to jeden z kilkudziesięciu polskich tekstów, które wpłynęły na losy Europy i świata. To dzięki zaproponowanej przez abp. Kominka formule pojednania doszło do zmiany w myśleniu obu narodów o wzajemnych relacjach.

- Jeśli myślimy, że Polska coś dała światu, jakieś ważne teksty i przesłania, to to jest jeden z tych tekstów - podkreślił na konferencji dr Kucharski.

Teraz w planach historyków Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest wydanie tego rękopisu oraz dalsze poszukiwania. Badania nad Orędziem prowadzone są w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zapis konferencji: