Actualities

Napisz tekst do jedynego w swoim rodzaju czasopisma naukowego!

publication / 24-02-2021
banner

Jeśli od zawsze marzyłeś aby Twój tekst trafił do punktowanego wydawnictwa naukowego to jesteś bliski spełnienia swoich marzeń.
Masz szanse aby Twój tekst trafił do 11 numeru WRHM!

Prace nadsyłać można w formie:
-artykułu
-opracowanych materiałów źródłowych
-recenzji
-wywiadów
-sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych

Zarejestruj się i zgłoś swój tekst: www.wrhm.pl
Czekamy do sierpnia 2021r.

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest w jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history! Celem periodyku jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną.

Jako wisienkę na torcie zostaje nam tylko dodać, że znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Połamania pióra!

Załączniki:
1. CALL FOR PAPERS [ang] - [pdf]
2. CALL FOR PAPERS [pol] - [pdf]

ES