Actualities

Lekcja „Zabytki architektury Kijowa z XI i XII wieku w czasach radźieckiego totalitaryzmu. Historia zniszczenia i ocalenia”

publication / 01-12-2022
banner

Zapraszamy na lekcje „Zabytki architektury Kijowa z XI i XII wieku w czasach radźieckiego totalitaryzmu. Historia zniszczenia i ocalenia”, którą poprowadzi krytyczka i historyczka sztuki Leokadiia Anczyszkina.
Według starożytnych kronik już w XI wieku na terenie Kijowa było 400 cerkwi. Do dziś zachowała się tylko część zabytków, które są świadectwem wielkości i potęgi starożytnego Kijowa: Sobór Sofijski (XI w.), Cerkiew św. Cyryla (XII w.), Cerkiew Spaska na Berestowie (XII w.), Nadbramna cerkiew Świętej Trójcy Ławry Kijowsko-Peczerskiej (XII w.), Złota Brama (XII w.).
Zabytki świadczące o początkach państwowości i kultury ukraińskiej starożytnej Rusi (jednego z najpotężniejszych państw średniowiecznej Europy IX–XIII w. z centrum w Kijowie) przez wieki były niszczone podczas regularnych ataków wrogów. Rosja, jako spadkobierca tradycji państwowych Carstwa Moskiewskiego (założonego w XVI wieku), prowadziła wielowiekową politykę zawłaszczania ukraińskiej historii, niszczenia narodu ukraińskiego, jego tożsamości i kultury, uciekając się m.in. do celowego niszczenia starożytnych zabytków Ukrainy. Apogeum walki Kremla z kulturą ukraińską przypadło na czasy reżimu komunistycznego.
Podczas wykładu można zapoznać się z zachowanymi obiektami starożytnego dziedzictwa architektonicznego Kijowa, posłuchać niesamowitych opowieści o ich uratowaniu oraz poznać najbardziej charakterystyczne zabytki zniszczone w latach radźieckiego terroru XX wieku.
Leokadia Anczyszkina jest ukraińską badaczką historii sztuki, autorką publikacji naukowych i uczestniczką międzynarodowych konferencji naukowych. Absolwent Wydziału Teorii i Historii Sztuki Narodowej Akademii Sztuki i Architektury w Kijowie (2003–2008).
Zainteresowania naukowe: sztuka i historia starożytnego Bizancjum i starożytnej Rusi; architektura Kijowa kon. XIX – pocz. XX w.; malarstwo ukraińskie i europejskie II pol. XIX w.
Główny temat naukowy: „Twórczość Stanisława Chlebowskiego w kontekście kierunków orientalistycznych w sztuce europejskiej II pol. XIX w." (2008–2011). Opiekun naukowy – profesorka i doktorka historii sztuki Ludmiła Milajewa.

Wstęp wolny.

Podczas wykładu będzie pracował tłumacz ukraińsko-polski.