Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-31

Raport o stanie dostępności (stan na 1.01.2021 r.) z dnia 31.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

► strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie
► filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
► nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
► uproszczony wygląd wizualny wymaga dopracowania
► aktualnie brak możliwości zmiany kontrastu

Pracujemy nad nową stroną internetową, która powinna być dostępna już pod koniec tego roku. Nowa strona będzie spełniać standardy WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji

Data sporządzenie deklaracji: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2022-03-31

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Jędrzejczak, anna.jedrzejczak@zajezdnia.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 731936304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

► swoje imię i nazwisko,

► swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

► dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

► opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wroclawiu

► Obiekt posiada parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

► Przy wejściu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomoc przy otwarciu drzwi wejściowych (cieżkie skrzydła drzwiowe).

► Wystawa główna jest wyposażona w podjazdy oraz windy. Jest jedno miejsce bez dostępu dla osób na wózku – jest to zabytkowy wagon kolejowy, do którego wchodzi z rampy po schodach.

► W kasie biletowej wraz biletem można otrzymać lupę z opcją podświetlenia oglądanych treści. Lupa może być pomocna przy odczytaniu opisów na wystawach w Centrum HIstorii Zajezdnia. Mamy sporo treści i niektóre są słabo oświetlone.

► Na teren wystaw można wejść z psem przewodnikiem.

► Osobom z niepełnosprawnościom i ich asystentom przysługuje bilet ulgowy.

► Część pracowników jest po podstawowym kursie PJM (poziom A1), ale aktualnie nie mamy w ofercie przewodnika posługującego się językiem migowym.

► Nie mamy pętli indukcyjnych.

► Na wystawie głównej jest sporo elementów dzwiękowych.

Siedziba główna Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” budynek administracji przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wroclawiu

► W budynku administracji znajduje się winda, ułatwiająca dostęp do dyrekcji i sekretariatu. Winda jest obsługiwana przez pracowników. Konieczność skorzystania z windy możba zgłosić dzwoniąć domofonem do sekretariatu.

► W budynku znajdują się toaleta z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Toaleta dostępna jest na parterze.

► Nie ma możliwości dostania się na wyższe piętra. Spotkania organizowane są na niższych poziomach.

Siedziba dodatkowa: Dom Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu

► Administratorem budynku jest Towarzystwo im. Edyty Stein.

► Na parterze budynku jest duży korytarz, który jest całkowicie dostępny, prowadzi on do szybu windowego na wyższe piętra Domu.

► Główne sale użytkowe są duże. W tych sala realizowany jest program Dziedzictwo Edyty Stein.

► Na każdym korytarzu jest oświetlenie.

► W budynku jest dostosowana duża toaleta.

► Parking jest przy ulicy i brak udogodnień dla osób ze szczgólnymi potrzebami.

Siedziba dodatkowa: Golgota Wschodu przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu

► Administratorem budynku jest Zgromadzenie Redemptorystów.

► Przed wejście do budynku są schody. Brak podjazdu.

► Wystawa znajduje się na pierwszym piętrze, brak windy.

► W budynku brak dostosowanej toalety.

Pracujemy nad polepszeniem naszej dostępności zarówno architektonicznej, jak i online. Nowa strona internetowa www.zajezdnia.org jest w przygotowaniu. Planowane uruchomienie nowej strony 30.06.2023

© Centrum Historii Zajezdnia 2024 All right reserved.