Cyfrowe udostępnianie materiałów

Cyfrowe udostępnianie zbiorów

Zarchiwizowane materiały i dokumenty

Dolnośląscy Niepokorni

Prezentowane nagrania zostały zarejestrowane w ramach realizacji projektu Dolnośląscy Niepokorni. Przedstawiają one historie 10 osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w latach 70. i 80. XX wieku. Byli to członkowie różnych organizacji – NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walcząca, Studencki Komitet Solidarności, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ruch Wolność i Pokój, Klub Samoobrony Społecznej KOR oraz „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Dzięki tej różnorodności udało się uzyskać szerokie spojrzenie na działalność opozycyjną wobec władz PRL oraz dostrzec różnice dzielące działaczy poszczególnych organizacji, przede wszystkim jeśli idzie o stosunek do obrad okrągłego stołu i transformacji ustrojowej.

Nagrania zostały zmontowane tak, by ukazać te same lub podobne wątki z życia naszych rozmówców. W ten sposób można dowiedzieć się m.in. co skłoniło ich do podjęcia działalności opozycyjnej, jakie cele im przyświecały, jak postrzegali system polityczny PRL, jaki był ich stosunek do obrad okrągłego stołu i czy się zmienił na przestrzeni lat. Co więcej można poznać najciekawsze wątki z ich działalności opozycyjnej rzucające światło na realia Polski pod rządami komunistów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Archiwum Historycznego w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” gdzie przechowujemy i udostępniamy nagrania w całości – zarówno audio jak i wideo oraz transkrypcje.

Adolf Juzwenko (ur. 7 III 1939 r. w Lisowcach)– doktor nauk humanistycznych, historyk. W latach 1990–2022 dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Działał w „Solidarności”, był m.in. przewodniczącym Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w czasie wyborów 4 VI 1989 r.

Włodzimierz Mękarski (ur. 13 XI 1955 r. w Trzebiatowie) – działał w „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zainicjował strajk w Mostostalu. Został aresztowany i zwolniony z więzienia w 1984 r. Po odzyskaniu wolności podjął działalność konspiracyjną, był m.in. członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności”.

Tytus Czartoryski (ur. 30 III 1945 r. w Krakowie) – działał w „Solidarności” Rolników Indywidualnych, kolportował podziemne pisma. Internowany w czasie stanu wojennego.

Tomasz Wójcik (ur. 18 V 1945 r. w Gądkowie Małym) – doktor, pracował naukowo na Politechnice Wrocławskiej. Działał w „Solidarności”, także w strukturach podziemnych po 1982 r. Był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarności”, a w latach 1988–1989 jego przewodniczącym. Trzykrotnie internowany w czasie stanu wojennego.

Krzysztof Krych (ur. 14 V 1963 r. we Wrocławiu) – działał w „Solidarności”. Kolportował prasę opozycyjną oraz konstruował maszyny drukarskie, projektował plakaty i ulotki oraz współtworzył bibliotekę z wydawnictwami bezdebitowymi.

Helena Lazarowicz (ur. 24 V 1956 r. w Raciborzu) – z wykształcenia bibliotekoznawca. Działaczka „Solidarności” i Solidarności Walczącej. Współpracowała z Radiem Solidarność Walcząca.

Radosław Gawlik (ur. 23 VIII 1957 r. we Wrocławiu) – działał w Ruchu Wolność i Pokój oraz w „Solidarności”. Brał udział w rozmowach okrągłego stołu w zespole zajmującym się sprawami ekologii. Wybrany na posła z Wrocławia w wyborach z 4 VI 1989 r.

Krzysztof Tenerowicz (ur. 24 VII 1942 r. w Krośnie) – pracował w Telewizji Publicznej. Działał w „Solidarności” i Solidarności Walczącej. Współpracował z Radiem Solidarność Walcząca.

Sławomir Najnigier (ur. 19 IV 1958 r. w Kowarach) – działał w Studenckim Komitecie Solidarności i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Redagował prasę opozycyjną, m.in. „Podaj dalej”. Internowany w czasie stanu wojennego.

Krzysztof Grzelczyk (ur. 3 VII 1957 r. w Kroście Odrzańskim) – z wykształcenia politolog. Działał w Studenckim Komitecie Solidarności, Klubie Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Współpracował z Radiem „Solidarność”. Internowany w czasie stanu wojennego.

Edukacja Online

II Rzeczpospolita – budując niepodległe państwo

Wojna zmienia świat. Lata 1939-1945

Polityczne i kulturowe skutki II wojny światowej

PRL – walcząc o lepsze jutro

Codzienność w PRL

Uczymy się solidarności

Cykl filmów Uczymy się solidarności składa się z 5 kilkuminutowych odcinków, w których opowiadamy o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski z okresu PRL-u. Część pierwsza dotyczy strajków, które ogarnęły cały kraj w 1980 r.

Uczymy się solidarności, cz. 1

We learn solidarity, part 1

Вчимося солідарності, епізод 1

Uczymy się solidarności, cz. 2

We learn solidarity, part 2

Вчимося солідарності, епізод 2

Uczymy się solidarności, cz. 3

We learn solidarity, part 3

Вчимося солідарності, епізод 3

Uczymy się solidarności, cz. 4

We learn solidarity, part 4

Вчимося солідарності, епізод 4

Uczymy się solidarności, cz. 5

We learn solidarity, part 5

Вчимося солідарності, епізод 5

© Centrum Historii Zajezdnia 2024 All right reserved.