Aktualności

Zmarł Romuald Lazarowicz

publikacja / 02-08-2019
banner

Zmarł Romuald Lazarowicz, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel Solidarności Walczącej, dziennikarz.

Romuald Lazarowicz urodził 11 sierpnia 1953 roku się we Wrocławiu. Był wnukiem Adama Lazarowicza, prezesa Zarządu Obszaru Zachodniego Zrzeszenia WiN i zastępcy prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, skazanego na śmierć i straconego wraz z sześcioma członkami ZG WiN 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie.

W 1978 ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku bibliotekoznawstwo. Już w czasach studenckich był kolporterem wydawnictw podziemnych. Współpracował z Klubem Samoobrony Społecznej oraz Studenckim Komitetem Solidarności. Od 1979 do 1990 był związany z „Biuletynem Dolnośląskim”. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”.

Od 13 grudnia 1981 roku współorganizator struktury wydawniczo-kolportażowej RKS „S” Dolny Śląsk, 13 grudnia 1981 – maja 1982 redaktor naczelny podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień. Był współredaktorem „Biuletynu Dolnośląskiego”. Wiosną 1982 uczestniczył w pierwszych próbnych emisjach podziemnego Radia „S”. Był współzałożycielem organizacji Solidarności Walczącej; Od czerwca do września 1982 był szefem Radia SW, w sierpniu 1982 współorganizował największej w historii Polski manifestacji ulicznej stanu wojennego (31 sierpnia w 2. rocznicę Porozumień Sierpniowych). Był również autorem i realizatorem nadawanych wówczas przez Radio SW relacji „na żywo” z przebiegu wydarzeń na ulicach miasta. W latach 1982–1990 był autorem i redaktorem pism podziemnych, głównie „Biuletynu Dolnośląskiego”, a od 1985 roku zajmował się składem komputerowym pism Solidarności Walczącej. Od września 1988 roku do maja 1990 roku redagował z Piotrem Bielawskim „Serwis Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej”.

W 1991 był sekretarzem redakcji pisma „Dni”, a od 1992 roku redaktorem techniczny licznych periodyków lokalnych i środowiskowych. Od 1995 członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Polsko-Niemieckich. W latach 2002–2014 był redaktorem naczelnym „Opcji na prawo”. W 2004 roku wszedł w skład zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Inicjatywa Historyczna.

Laureat wyróżnienia Kutosz Pamieci Narodowej, odznaczony Krzyżem WiN, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Solidarności Walczącej.

Pogrzeb śp. Romualda Lazarowicza odbędzie się 12 sierpnia 2019 (poniedziałek), o godz. 13.00, na cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.

+ Romuald Lazarowicz (11.08.1953–02.08.2019)

Cześć Jego pamięci!

--

Biogram na podstawie wpisu w Encyklopedii Solidarności autorstwa Mirosławy Łątkowskiej i Artura Adamskiego

Fot. Encyklopedia Solidarności