Aktualności

Zmarł Kornel Morawiecki

publikacja / 30-09-2019
banner

Odszedł Kornel Morawiecki, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej. Poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, kawaler Orderu Orła Białego.

Urodził się w 3 maja 1941 r. w Warszawie. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym 4 lata później uzyskał tytuł doktora nauk.

Już w latach 60. XX wieku angażował się w działalność antykomunistyczną. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym samym roku drukował i kolportował ulotki oraz plakaty przeciw interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1970 r. uczestniczył w akcjach potępiających pacyfikację protestów na Wybrzeżu. Od 1979 r. był redaktorem naczelnym i wydawcą podziemnego miesięcznika „Biuletyn Dolnośląski”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ukrywał się kierując działem wydawniczym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk.

W czerwcu 1982 r. założył „Solidarność Walczącą”, która rozrosła się do największego oprócz „Solidarności” ugrupowania podziemnego. Był jednym z najbardziej poszukiwanych działaczy opozycji antykomunistycznej. Aresztowany w listopadzie 1987 r. i zmuszony do opuszczenia kraju w 1988 r. W tym samym roku wrócił konspiracyjnie do Polski. Ujawnił się dopiero w czerwcu 1990 r.

W 2015 r. uzyskał mandant poselski i został wyznaczony na marszałka seniora Sejmu VIII kadencji. 27 września 2019 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.

+ Kornel Morawiecki (03.05.1941–30.09.2019)

Cześć Jego pamięci!