Aktualności

Zdrowe życie wrocławian - druga debata z cyklu „Wrocław - miasto, które się liczy”

publikacja / 15-02-2021
banner

Razem z Fundacją Wroclife zapraszamy na drugą debatę online z cyklu „Wrocław - miasto, które się liczy”. W sobotę 27 lutego br. o godzinie 10:00 porozmawiamy o ekologii i komforcie życia we Wrocławiu, samopoczuciu i zdrowej kondycji jego mieszkańców.

- Tematem drugiej debaty jest „Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój”. Rozmawiać będziemy o tym, co obecnie wymaga zmiany i naprawy, co możemy szybko osiągnąć drobnymi krokami, a co wymaga szerszych inwestycji i działań. Przede wszystkim jednak skupimy się na tym, w jaki sposób, współpracując na wielu poziomach społecznej organizacji: osiedlowym, miejskim i wojewódzkim, możemy wspólnie wypracować jako najlepsze rozwiązania ekologicznych problemów Wrocławia - mówi dr Małgorzata Burnecka, prezes Fundacji Wroclife, z którą realizujemy projekt.

W gronie zaproszonych gości zobaczymy i usłyszymy tym razem wyłącznie panie: przedstawicielki samorządu województwa, magistratu, wrocławskich osiedli oraz miejskich aktywistów.

W debacie udział wezmą:

- dr Teresa Marcinów, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Ekologii i Ochrony Klimatu,
- Małgorzata Piszczek, przyrodniczka, architektka krajobrazu, członkini Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego,
- Joanna Nawrot, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Osobowice-Rędzin i wiceprezeska Wrocławskiego Forum Osiedlowego,
- Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego.

Wydarzenie będzie publiczne i transmitowane na żywo na Facebooku oraz YouTube.
Zapraszamy do oglądania, ale również zadawania pytań naszym gościom w komentarzach.


Lutowa debata jest drugim spotkaniem w ramach kilkuetapowego projektu organizowanego wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia. Projekt „Wrocław - miasto, które się liczy” zakłada cykl debat z udziałem ekspertów, przedstawicieli samorządów, społeczników i aktywistów. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu środowisk, która wzmocni solidarność społeczną i ułatwi poszukiwanie rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia.
Terminy debat:
[już za nami] 23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem
27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój
27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty
24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie, integracja społeczna

Partnerzy społeczni projektu: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocławskie Forum Osiedlowe
Partnerzy instytucjonalni projektu: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

MP