Aktualności

Wystawa „Over de Muur” w Antwerpii

publikacja / 18-11-2021
banner

Wystawa „Over de Muur” stanęła w głównej bibliotece Antwerpii – Permeke 9 listopada 2021 roku. Wieńczy ona projekt „My story, (y)our story – a European history of 1989-1990” realizowany w ramach programu „Europa dla obywateli”. Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających od 17 listopada do 12 grudnia 2021 roku.

Projekt „My story, (y)our story – a European history of 1989–1990” w ramach programu „Europy dla obywateli”, to inicjatywa belgijskiego Vredescentrum, który zaprosił do współpracy Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Euroclio oraz Evensfoundation. Celem przedsięwzięcia realizowanego przez cztery europejskie instytucje było nagranie relacji świadków demokratycznych przemian zachodzących w Europie Wschodniej w latach 1989–1990; osób, które z różnych powodów wyjechały m.in. z komunistycznej Polski na Zachód.

W ramach współpracy Vredescentrum zorganizowało m.in. warsztaty dla polskiej młodzieży uczęszczającej do belgijskiej szkoły. Motywem przewodnim spotkania była historia przemian zachodzących na wschodzie Europy, a zwłaszcza w Polsce i w samym Wrocławiu od czasu strajku w Zajezdni nr VII w 1980 roku. Wspólnymi siłami przygotowano także uniwersalny pakiet edukacyjny dla nauczycieli europejskich szkół, oparty na zebranych nagraniach 15. świadków historii z Polski, Rumunii i Niemiec – dzisiejszych mieszkańców Belgii lub z Belgią związanych.

Główny efekt projektu to wystawa „Over de Muur” (tłum. „Za murem”), która stanęła 9 listopada w bibliotece Permeke w Antwerpii – dokładnie 32 lata po upadku muru berlińskiego. Ekspozycję w dniu otwarcia zaprezentowano ok. 100 zwiedzającym m.in. uczniom, nauczycielom, członkom rodziny i przyjaciołom nagranych świadków historii. W wydarzeniu wzięło udział trzech z nich – Miriam Wenda, Florinela Petcu i Wiete Andrasch, z którymi belgijska dziennikarka Radia Klara przeprowadziła krótką rozmowę na temat wydarzeń w 1989 r. w Polsce i w Rumunii, a także o ich odbiorze w dzisiejszych Niemczech. Podczas uroczystości Aniek Smit (Vredescentrum) oraz Steven Stegers (Euroclio) zaprezentowali ideę projektu, a na zakończenie historyk Maarten Van Alstein wygłosił wykład, w którym podkreślił wagę osobistej perspektywy starszego pokolenia dla dzisiejszej młodzieży.

Wystawa jest punktem wyjścia do dyskusji nad wolnością, demokracją i obywatelskością dzisiaj. Zwiedzający na pięciu ekranach mogą przyjrzeć się i przysłuchać wybranym fragmentom opowieści świadków historii, ale także pozostawić ślad po sobie na specjalnie przygotowanej tablicy i odpowiedzieć na pytanie: „What does freedom mean to you?”, czyli „Co wolność oznacza dla Ciebie?”.

Projekt „My story, (y)our story – a European history of 1989–1990” powstał i został zrealizowany w ramach programu „Europa dla obywateli”.

MC

Galeria
photo

© Matthias De Boeck

1/8

photo

© Matthias De Boeck

2/8

photo

© Matthias De Boeck

3/8

photo

© Matthias De Boeck

4/8

photo

© Matthias De Boeck

5/8

photo

© Matthias De Boeck

6/8

photo

© Matthias De Boeck

7/8

photo

© Matthias De Boeck

8/8