Aktualności

Studiuj historię w przestrzeni publicznej

publikacja / 22-07-2019
banner

Istotą public history jest skupienie się na publiczności. O ile tradycyjna historia koncentruje się na źródłach i stawia pytania „Jak było? Skąd wiadomo, jak było?”, to public history pyta: „Co ludzie wiedzą o przeszłości? Skąd wiedzą? Jak pobudzić ich zainteresowania i jak je wykorzystać?”

Trwa rekrutacja na studia historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunek jest dedykowany absolwentom studiów licencjackich (nie tylko z historii) zainteresowanym funkcjonowaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. To kierunek interdyscyplinarny zajmujący się wszelkimi przejawami niekonwencjonalnego funkcjonowania historii. Łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak psychologia, medioznawstwo, a nawet retoryka. Od kilku lat można go studiować również we Wrocławiu.

Rekrutacja trwa do 15 września br. LINK DO STRONY UWr

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez zajecia praktyczne. W ostatnich latach we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia studenci historii w przestrzeni publicznej przygotowali m.in. wystawy plenerowe „Skarby Wrocławia”, „Tu dorastałem! - Dzieciństwo na Dolnym Śląsku w czterech porach roku” oraz „Kolory informacji. Plakaty we Wrocławiu 1945-2000”.