Aktualności

Seminarium stypendystów „Sieci Ziem Zachodnich i Północnych”

publikacja / 24-09-2019
banner

Istotnym elementem działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” są prace realizowane w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Propozycją SZZiP skierowaną do młodych naukowców z zagranicy jest program stypendialny oferujący pobyty naukowe w Polsce.

Główną ideą programu jest promowanie aktywności naukowej skoncentrowanej na tematyce wpisującej się w działalność Sieci. Każdy ze stypendystów jest zobowiązany do przygotowania artykułu naukowego opartego na materiałach źródłowych pozyskanych w trakcie kwerendy w Polsce. Dzięki temu dorobek młodych badaczy oraz wiedza o polskim zasobie archiwalnym mogą zaistnieć w szerszym dyskursie naukowym.

24 września 2019 r. w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” odbyło się seminarium naukowe podsumowujące drugą edycję programu. Wzięły w nim udział tegoroczne stypendystki. Jako pierwsza wystąpiła Olena Dobosh (absolwentka Uniwersytetu I. Franka we Lwowie), która poruszyła zagadnienie „Wroclaw University: a place for memory or memory place”. Następnie głos zabrała Anna Reinhardt (doktorantka Uniwersytetu w Erfurcie), która przygotowała prezentację na temat „Kościelnych inicjatyw pojednania niemiecko-polskiego przed rokiem 1965. Kurt Reuter i krąg jego oddziaływania”.

Obie prelegentki zaprezentowały zainteresowania naukowe, stan podejmowanych przez siebie badań oraz dalsze postulaty badawcze. Zwieńczeniem seminarium była dyskusja.

MB