Aktualności

Nagrody w II edycji konkursu na wydanie naukowej monografii historycznej przyznane!

publikacja / 29-11-2022
banner

Celem konkursu na wydanie naukowej monografii historycznej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest promowanie badań dotyczących:
• powojennej historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;
• historii mówionej;
• historii w przestrzeni publicznej (public history);
• pojednania między narodami po 1945 roku;
• opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.


Obradująca 23 listopada 2022 roku komisja konkursowa, w składzie: dr hab. Wojciech Kucharski, prof. Waldemar Czachur, Kamilla Jasińska, dr Łukasz Kamiński, prof. Marta Kurkowska-Budzan, prof. Adam Makowski, prof. Grzegorz Strauchold, prof. Joanna Wojdon, dr Katarzyna Bock-Matuszyk podjęła decyzję o przyznaniu głównej nagrody za pracę Drudzy w mieście. Życie codzienne Polaków w powojennej Legnicy (1945–1948) autorstwa Marka Żaka. Spośród licznych walorów pracy, komisja konkursowa zwróciła szczególną uwagę na jej dojrzałość badawczą, umiejętną i wnikliwą kwerendę źródłową, bogactwo detali oraz swobodę w poruszaniu się po literaturze przedmiotu. Wysoko ocenione zostało również kompleksowe ujęcie opracowywanego tematu. Doceniona została także wartka i interesująca narracja opracowania oraz staranne przygotowanie manuskryptu. Wszystkie te zalety zaważyły o decyzji komisji konkursowej, tj. o zarekomendowaniu pracy do wydania.

Komisja konkursowa zwróciła uwagę także na pracę Marcina Milczarka Patroni szkół dolnośląskich w latach 1945–2015. Zdaniem komisji opracowanie pozytywnie wyróżniało się na tle pozostałych monografii konkursowych. Jako szczególnie mocne strony tej monografii wskazano m.in. zgromadzenie imponującego materiału źródłowego oraz – przede wszystkim – zamysł badawczy: bardzo interesujący, a przy tym niezwykle ważny dla wiedzy o pamięci lokalnej. Zdaniem komisji konkursowej zdecydowanie warto, by autor kontynuował swoje badania; zgodnie z sugestiami komisji konkursowej, warto poszerzyć je o analizy praktyk upamiętniania, a także o analizy pogłębiające wiedzę o społeczności lokalnej i jej pamięci/pamiętaniu.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!