Aktualności

Konkurs Prawdy Polaków

publikacja / 23-02-2021
banner

Chcielibyśmy zaprosić uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w nowym konkursie zwiazanym z 83. rocznicą Kongresu Związku Polaków w Niemczech!

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych z czego każda ma przypisane inne zadanie konkursowe.

Klasy IV-VI
Przygotuj plakat lub mapę myśli/collage dotyczącą Prawd Polaków i ich znaczenia współcześnie.
Postaw na kreatywność! - technika dowolna.

Klasy VII-VIII
Napisz artykuł maksymalnie do czterech stron. Przedstaw swoje subiektywne stanowisko odpowiadając na pytanie: Która z Prawd Polaków uchwalona w 1938 r. jest wg Ciebie najbardziej aktualna współcześnie?

Szkoły ponadpodstawowe
Przyjrzyj się Prawdom Polaków – jakie miały znaczenie dla Polaków, obywateli Niemiec w nadchodzących czasach II wojny światowej? Czym mogą być dziś – szeroko rozumiane?
Rozważania przygotuj w formie eseju (max do 4 stron), temat: Jakie znaczenie mają Prawdy Polaków w XXI wieku?

Prace prosimy nadsyłać na adres: [email protected] do 7 marca 2021r.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:
1. Regulamin konkursu [pdf]
2. Przedstawiciel ustawowy [doc]
3. Zgoda na udział w konkursie [doc]
4. Spis Prawd Polaków [doc]

Galeria
photo

1/2

photo

2/2