Aktualności

Konkurs na najlepsze prace licencjacką i magisterską

publikacja / 17-04-2023
banner

III edycja konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej. Organizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.


Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych prac w tej dziedzinie oraz nagrodzenie autorów, którzy w szczególny sposób wykorzystali historię mówioną w swoich pracach, przyczyniając się do jej rozwoju.

Konkurs adresowany jest do osób, które po 1 października 2022 roku obroniły lub obronią swoje prace dyplomowe do 30 września 2023 roku. Warunkiem udziału jest wykorzystanie relacji świadków historii lub metodologii historii mówionej, włącznie z rozważaniami teoretycznymi. Obejmuje on dwie kategorie prac: licencjacką oraz magisterską. Autorzy pierwszych dwóch miejsc w każdej z tych kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Więcej informacji w regulaminie.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: [email protected] do 31 maja.

Wszystkie załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu